Yemek ve Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu İlanı

Yemek ve Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu için 7-11 Ekim 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine başvurulabilir. Başvuru Formları ve Taahhütnameleri ilgili birimlerden talep edebilirsiniz.

İlgili öğrencilerimize duyurulur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- 1 adet Fotoğraf

2- Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Belge/Bordro

3- Nüfus Kayıt Örneği

4- Transkript (1. Sınıf öğrencileri hariç)

5- Engel durumu olan öğrenciler için sağlık raporu

6- Şehit veya gazi yakını olan öğrenciler için ilgili belge