Not İtiraz, Mazeret Başvuru Ve Tek Ders Başvuru Formları Hakkında Duyuru

Öğrenci Bilgi Sisteminde ; not itiraz formu, mazeret başvuru formu ve tek ders başvuru formu üniversitemiz öğrencilerinin kullanımına açılmıştır.

Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan ilgili formları doldurarak Dekanlığımıza başvuruda bulunacaklardır.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.