4.2.1. Planlama

Fakültemiz mevcut araştırma gelişme merkezlerinin bulunması ve birimimizin bu merkezlerden yararlanma olanağının olması, çeşitli projelerle mali desteğin ve malzeme teminin sağlanması araştırma kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Fakültemiz araştırma-geliştirme faaliyetleri için gerekli kaynakları BAP, TAGEM, TÜBİTAK vb. gibi kurumlardan sağlamaktadır.