2.1.9. Entegrasyon

Fakültemizde verilen eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitelerinin geliştirilmesi; Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ve bu yönetmelik esaslarınca oluşturulan YÖDEK (Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu) tarafından hazırlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi’nde gösterilen esaslara göre yürütülmekte ve bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınmasıyla Yükseköğretim Kalite Sistemi ile entegre olmakta ve güvence altına alınmaktadır.