2.1.7. İçselleştirme

Fakültemizde yapılan kalite çalışmalarının akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz tarafından benimsenmesi kalite çalışmalarının içselleştirilmesi ve sürdürülmesi açısından önemlidir. Bölüm bazında yapılan kalite çalışmaları toplantıları, performans göstergeleri sayısal verilerinin hazırlanması, ders planında ve ders programında düzenleme ve güncellemelerin yapılması, bölüm ve fakülte web sayfalarında kalite çalışmalarına ait detaylı bilgilerin girilmesi, güncel tutulmasına özen gösterilmesi, ilan panolarında güncel bilgilerin yer alması, öğrenci ve personel memnuniyetinin önemsenmesi, mezuniyet sonrası için yapılan hazırlık ve destek çalışmaları, iş akışlarının, görev tanımlarının güncellenmesi, kalite toplantılarının tutanak altına alınması gibi çalışmalar Fakültemizde kalitenin içselleştirilmesi yönünde önemli örneklerdir.