4.1.5. Kültürel Katkılar

Birimimizde yapılan araştırma sonuçlarının bölgesel/ulusal düzeyde sosyo-kültürel ve ekonomik katkısı olmaktadır. Öğretim üyelerimiz bölgede hâkim olan başlıca bitkisel çalışma alanlarında konularını bağımsız olarak belirlemektedirler.