2.1.4. Dengeler

Fakültemiz stratejik hedefleri doğrultusunda bölüm bazında ihtiyaçlar değerlendirildikten ve talep edildikten sonra, öncelik derecesine göre mali ve fiziki kaynaklar eşit, adil bir şekilde dağıtılmaktadır.