2.1.3. Misyon Farklılaşması

Fakültemiz “Bilimsel esaslar doğrultusunda ve teknoloji yardımı ile evrensel değerlere uygun araştırmalar yapmak; çevre bilinci gelişmiş, eleştirel düşünen, çok yönlü, girişimci, üretken, bilimsel ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile dünyanın her yerinde görev alabilecek Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve toplumun hizmetine sunmaktır” misyonunu benimsemiştir:

Çünkü; Coğrafi konumu itibariyle hem bölgenin hem de ülkenin ihtiyaç duyduğu tarımsal üretim ile birlikte bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını önceleyen bir misyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye gayret etmektedir. Bununla birlikte fakültemiz, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirerek, tarım alanında bilim ve teknoloji üreten sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayabilecek bir misyon farklılaşması benimsenmiştir.