2.1.2. Strateji Yansıması

Fakültenin misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini oluşturduğu kurullar sayesinde denetlemektedir. Akademik Teşvik Komisyonu için seçilen üyeler her bölümün geçen yıl en yüksek akademik teşvik puanı olan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bunların değerlendirmeleri sonucunda öğretim üyelerinin performansları ortaya konmaktadır.