4.1.2. Bütünleşik Politikalar

Fakültemizin araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya yönelik olacak şekilde ele alınmaktadır. Fakültemiz sadece teorik eğitimin yeterli olmadığı ve uygulamalı araştırmalar vasıtasıyla öğrencilerimizin daha kaliteli yetişeceğinin bilincindedir. Fakülte öğretim üyeleri disiplinler arası projeler üretmekte ve ortak çalışmalar yürütmektedir.