2.1.16. İşbirlikleri

Fakültemiz, Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak vb. yerine getirerek, tüm akademik ve idari personele destek sunmayı hedeflemektedir.