2.1.1. Değerler Yansıması

  • Sorumluluk bilinciyle toplumsal değerlere özen göstermek,
  • Çevreye duyarlı olmak,  insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmak,
  • Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygılı olmak,
  • Değişime ve gelişime açık çağdaş eğitim imkanı sunmak,
  • Ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde araştırma temelli güvenilir bilimsel bilgi üretmek,
  • Hesap verebilir, şeffaf ve açık yönetim sistemini benimsemek,
  • İnovasyon ve girişimcilik ruhu ile yaratıcı fikirler ortaya koyabilmek,
  • Yaşam boyu öğrenmeye önem vermek
  • Disiplinlerarası çalışmaları desteklemek,
  • Doğaya, insana, kültürlere ve farklılıklara saygı, sevgi ve hoşgörü göstermek.