Su

Üniversitemizin altyapısında yağmur suyu ve atıksu altyapısı ayrı ayrı tasarlanmıştır. Atıksular, üniversitemizin 900 m3/gün kapasiteli biyolojik arıtma tesisinde toplanarak arıtılmaktadır. Arıtma tesisi 9 paket üniteden oluşmaktadır ve her biri 100 m3/gün arıtma kapasitelidir. Yağmur suyu kampüsten ayrı bir kanala alınarak toplanır. Türkiye Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerleri karşılayan arıtılmış su ve toplanan yağmur suyu aynı kanalda birleştirilir. Daha sonra 2,3 km mesafedeki Gülümbe köyü altındaki Değirmendere mevkiinden geçen dereye beslenir.