Öğrenci Faaliyetleri

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Kulübünün amaçları doğrultusunda kulüp tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Kulübün amaçları;

 • Sıfır Atık Projesi bilgilendirme çalışmalarının yapılması
 • Su tasarrufu ve suyun önemi ile ilgili bilgilendirilme ve bilinçlendirilme çalışmalarının yapılması
 • Enerji tasarrufu ve enerjinin önemi hakkında bilgilendirilme ve bilinçlendirilme çalışmalarının yapılması
 • Geri dönüşüm farkındalık amacıyla çeşitli konularda anketlerin düzenlenmesi
 • Sıfır Atık, enerji ve su tasarrufu temalı yarışmaların düzenlenmesi (resim, şiir, kompozisyon, sportif müsabakalar…vb.)
 • Sıfır Atık, enerji ve su tasarrufu temalı projelerin geliştirilmesinin sağlanması
 • Sıfır Atık setlerinin kullanımının teşvik edilmesi
 • Yeşil Kampüs ve sıfır atık web sayfalarında proje faaliyetlerinin duyurulmasına destek sağlanması
 • Görevli personel eğitimlerine katkı sağlanması
 • Sıfır Atık, su tasarrufu ve enerji israfına yönelik olumsuzluklar tespit edilerek gerekli çalışmaların başlatılması
 • Çevre ve enerji konulu haftalarda etkinliklerin düzenlenmesi