Vizyon

Vizyon

  1. Ders içeriklerini değişen dünya dinamiklerine göre sürekli iyileştirerek dünya ile uyumlu bireyler yetiştirmek
  2. Her geçen gün öğretim üyesi kadrosunu zenginleştirecek ulusal ölçekte tanınmış bir devlet üniversitesi olmak
  3. Bilimsel araştırmaları nitelik ve niceliğini artırarak devam ettirmek
  4. Yetiştirdiğimiz öğrenciler ve yapılan bilimsel araştırma ve yayınlar ile bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurumların etkinliklerine katkıda bulunmaktır.
  5. Disiplinler arası çalışmaları artırmak
  6. Sadece yerel değil; ulusal anlamda da işbirliklerini artırmak