Misyon

Misyon

  1. 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğinde sorumluluklarını yerine getirerek çağdaş ve yüksek düzeyde bilgilere sahip elemanlar yetiştirerek lisans düzeyinde eğitim vermek.
  2. YBS Bilim dalındaki lisans eğitimini açarak edindiği öncü konumunu, bu alanda Türkiye’deki en kaliteli ve nitelikli lisans eğitimini vererek sürdürmek.
  3. Yapılan araştırmalarla bilişim alanına katkıda bulunmak
  4. Dijital çağda toplumun gereksinimlerine uygun, bilişim alanında günceli takip eden ve kendini geliştiren bireyler yetiştirmek
  5. Endüstri 4.0 kapsamında paydaşların eğitimsel, ekonomik, kültürel ve sosyal yapılanmalarında aktif rol almak
  6. Bilişim sektörü ile dayanışma ve işbirlikleri içine girmek