Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Kalite Temsilcisi      İlbay VURDULAR  Daire Başkanı
Kalite Raportörü             Özgür ÇEVİK    Şube Müdürü
Eğitim/Öğretim Sorumlusu     İbrahim ÖZGÜÇ    Tekniker
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu   İbrahim ÖZGÜÇ    Tekniker
Yönetim Sistemleri Sorumlusu       Mustafa UĞUZ  Teknisyen
Stratejil Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu   Mustafa UĞUZ  Teknisyen
Anket Hazırlama ve Değerlendirme  Sorumlusu   Mustafa UĞUZ  Teknisyen
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme  Sorumlusu   Mustafa UĞUZ  Teknisyen