1.6. Organizasyon Şeması

Birimimiz, Yüksek öğretim Kalite Kurulu tarafından daha önce değerlendirilmemiştir.