1.4. Eğitim-Öğretim

1.4. Eğitim-Öğretim

Bölüm Başkanlığımız hal-i hazırda uzaktan eğitim yöntemiyle İngilizce – I ve İngilizce – II derslerini yürütmekte, çeşitli birimlerde seçmeli ve isteğe bağlı olan İngilizce ve Almanca servis dersleri vermenin yanında 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında yoğun İngilizce eğitimi vermektedir.