1.2. Tarihsel Gelişimi

1.2. Tarihsel Gelişimi

Üniversitemize bağlı Yabancı Diller Bölümü ön lisans ve lisans programlarında birimlerin yabancı dil servis derslerini yürütmek üzere Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak 29.05.2007 tarihli 5662 Sayılı Kanunun Ek Madde-81 nolu kararı ile kurulmuştur. Bölüm Başkanlığımız, ayrıca talep eden bölüm ve programlarda Mesleki ve Teknik İngilizce derslerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ adlı değişim programına destek veren Bölüm Başkanlığımız, Erasmus+ sınav organizasyonunu ve İngilizce muafiyet sınavını yürütmektedir. 2013 – 2014 Öğretim yılından itibaren YÖK zorunlu derslerden olan İngilizce–I ve İngilizce–II servis dersleri talep eden akademik birimlerde Bölüm Başkanlığımızca Uzaktan Öğretim yöntemi ile yürütülmektedir. Bölüm Başkanlığımız stratejik planlaması çerçevesinde, 2016 – 2017 eğitim-öğretim üniversitemizde İngilizce Hazırlık kurulmuştur. 14.02.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. 11.03.2019 tarihi itibariyle 17 öğretim görevlisinin görev yapmakta olduğu Yabancı Diller Bölümünde 2018-2019 Bahar Dönemi itibariyle 186 öğrenci9 adet sınıfta İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi görmektedir.(Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 2017 – 2021 Stratejik Planı) KIDR/1.1/04