6. Sonuç ve Değerlendirme

  1. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bölüm Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetlerinden İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık sınıfları 2016-2017 akademik yılından beri yıllık ortalama 200 öğrenciye İngilizce eğitimi vermektedir. Söz konusu İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık sınıflarının en güçlü yanı öğrencilerin bir zorunluluktan ötürü değil, kendi istekleriyle bir yıl boyunca yoğun bir İngilizce eğitim programına katılmalarıdır. Bu da sınıflarda bilinçli, motive olmuş, talepkar öğrencilerle dil eğitiminin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Öte yandan bu güçlülük kalite ile ilgili tehditleri beraberinde getirmektedir. Sınıf mevcudu, öğretim elemanı sayısı, fiziksel imkanlar, tecrübe gibi kaliteyi etkileyebilecek faktörler öğrencilerin kolaylıkla demotive olmalarını sağlayabilmektedir. Dolayısıyla isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfları dil eğitimi için bir yandan avantaj sağlamaktayken diğer yandan çeşitli dezavantajlar da bulunmaktadır.

Yabancı Diller Bölümü ile ilgili bir diğer güçlülük ise üniversitemizde %100 İngilizce eğitim veren bölüm olmamasından ötürü İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıflarını tercih eden öğrenci sayıları ile ilgilidir. Her yıl ortalama 200 öğrenciye sunulan dil eğitimi öğrenci sayısı açısından ayrıcalık sağlarken, akademik ve idari açıdan idari edilebilir butik bir okul özelliği taşımaktadır. Derslere giren ve sınıf koordinatörü olan öğretim görevlileri ve idareciler öğrencilerin akademik ve idari taleplerine kolaylıkla yanıt verebilmekteyken eğitim-öğretim esnasında öngörülemeyen problemlerle ilgili tedbirler kolaylıkla alınabilmektedir. Ancak, bu güçlülük bir diğer yandan tehditleri de beraberinde getirmektedir. İngilizce hazırlık eğitiminin zorunlu değil, isteğe bağlı olması her sene bu eğitimi tercih eden öğrenci sayısında değişiklikler gösterebilmektedir. Ağırlıklı olarak akademik planlamayla ilgili sorunlar yaratan bu durum sürdürülebilirlik ile ilgili bir tehdittir. Bunun aşılması için üniversitemizde İngilizce eğitimine önem verilmesi, her fakültede en az birer bölümün %100 İngilizce eğitime geçirilmesi gerekmektedir.