5.7. Eğiticilerin Eğitimi

3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi

Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda güncelleme yöntemi olarak birimimizde mesleki gelişim biriminin kurulması plan aşamasında olup, eğitim kadrosundan kendilerini akademik olarak öğretim eğitimi alanında geliştirerek bu birimde yer almak isteyenler teşvik edilmektedir.