5.6. Ders Görevlendirmeleri

3.5.6. Ders Görevlendirmeleri

Birimdeki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlama ve güvence altına alma yöntemi olarak eğitim kadrosu ile yapılan birebir görüşmeler ve toplu toplantılarda bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile akademik ilgi alanları dikkate alınarak sağlanmaktadır. Rektörlük onayı ile ders görevlendirmeleri yürürlüğe girer ve onaylanan ders görevlendirmeleri bilgi sistemine girilir. https://obs.bilecik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx