5.5. Mesleki Gelişim

3.5.5 Mesleki Gelişim

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için sağlanan imkânlar olarak atölye çalışmaları ve alt birimler tarafından verilen eğitimler ile düzenlenen seminerler ve mesleki gelişim toplantıları bulunmaktadır.  Ayrıca Öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için Üniversitemizde Bilim İnsanı Destekleme Koordinatörlüğü (BİDEK http://w3.bilecik.edu.tr/bidek/) ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme (BAP http://w3.bilecik.edu.tr/bap/) Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte, üniversitede görev yapan öğretim elemanı ve araştırmacıların yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara katılımının desteklenmesi söz konusudur. Talepler bütçe imkânları doğrultusunda öncelik sırasına göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95750) doğrultusunda karşılanmaktadır. ( Kongre, konferans, yurtiçi / yurtdışı bildirisi, yurtiçi / yurtdışı eğitim-sunum imkânı sağlanmakta laboratuvar, bilgisayar vb malzeme ve cihazlar hizmetlerine sunulmaktadır.)

3.5.5.1.Güvence

Tüm öğretim üyelerinin katılımı için güvence yöntemi ise bu toplantı eğitim ve seminerlerin yıllık olarak aktif ders yükünün olmadığı dönem aralarında önceden planlanarak personelin katılımı ve mesleki gelişimleri sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan bölüm toplantıları güvence yöntemleri arasında yer almaktadır.