4.1. Kabul

3.4.1. Kabul

3.4.1.1. Birim, öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterler;

Birim, öğrenci kabullerinde kullanılan açık ve tutarlı kriterlerin başında adayın e-devlet üzerinden talebinin alınması bulunmaktadır. İlgili adımlar: http://w3.bilecik.edu.tr/yabancidiller-en/2018/09/01/istege-bagli-hazirlik-kayit-duyurusu/ adresinde mevcuttur.

3.4.1.2.Öğrenci (kabul, gelişim, tanınma ve sertifikalar),

Öğrenci hazırlık sınıfına kabul edildikten sonra ilk olarak seviye tespit sınavına tabi tutulur ve sınav neticesine göre hem sınıfı hemde kuru belirlenir. Yapılan haberli ve habersiz quizler, konuşma ve yazma dosyaları hazırlayarak, vize ve final sınavlarının ardından final sınavından minimum 60 puanı almak şartı ve ortalaması 60 ve üzeri olan öğrencilere başardıkları kura ait sertifikalar verilmektedir.

3.4.1.2.1.Kabul,

Öğrencinin kabul sürecine ilişkin izlek: http://w3.bilecik.edu.tr/yabancidiller/wp-content/uploads/sites/60/2018/09/%C4%B0BH-Detay_son.pdf  adresinde mevcuttur.

3.4.1.3.Uyum (Yeni öğrenci uyumu),

Uyum sürecinin sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmesi için bölümümüzde daha önceki dönemlerde isteğe bağlı hazırlık eğitimi almiş öğrencilerin aktif görevler üstlendikleri bir “uyum programı” düzenlenmektedir. Adı geçen programa http://w3.bilecik.edu.tr/yabancidiller-en/2018/09/21/oryantasyon-programi/  adresinden ulaşılmaktadır.

3.4.1.3.1.Mentörler

Bölümümüzde bulunan öğretim elemanları ve geçmiş öğrencilerden oluşmaktadır. Bölümümüzdeki öğretim görevlilerinin uyum programı http://w3.bilecik.edu.tr/yabancidiller-en/2018/09/21/oryantasyon-programi/  adresinde bulunmaktadır. KIDR/3.4.1.3.1./1-1( mezun öğrenci  uyum programı fotoları)

3.4.1.4.Başarılar (Öğrenci başarıları),

Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri için vize ve final sınavlarının ardından final sınavından minimum 60 puanı almak şartı ve ortalaması 60 ve üzeri olan çartı aranmaktadır.  Ayrıca öğrencilere başardıkları kura ait sertifikalar verilmektedir. İlgili yönetmelik  http://w3.bilecik.edu.tr/yabancidiller/wp-content/uploads/sites/60/2016/10/Ortak-Zorunlu-Yabanc%C4%B1-Dil-Dersleri-ve-Yabanc%C4%B1-Dil-Haz%C4%B1rl%C4%B1k-S%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C3%B6nergesi.pdf adresinde mevcuttur. KIDR/3.4.1.4./1-2 (sertifika örneği)

3.4.1.5. Danışmanlar (Akademik),

Bölümümüzde her kur koordinatörü danışman olarak görev yapmaktadır.

3.4.1.6. Öğrenci Hareketliliği,

Öğrenci hareketliliği, bölümümüzde isteğe bağlı hazırlık eğitimi bir yıl olarak verildiğinden dolayı öğrenci hareketliliği yoktur. Bu konu ile ilgili düzenleme: http://w3.bilecik.edu.tr/yabancidiller/wp-content/uploads/sites/60/2016/10/Ortak-Zorunlu-Yabanc%C4%B1-Dil-Dersleri-ve-Yabanc%C4%B1-Dil-Haz%C4%B1rl%C4%B1k-S%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C3%B6nergesi.pdf   adresinde mevcuttur.

3.4.1.7. Diğer Kabuller

Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yan dal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler söz konusu olduğunda YÖS öğrencileri kontenjan dâhilinde Türk uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tabi tutularak isteğe bağlı hazırlık eğitimine dâhil edilmektedirler.