Akademik Personel Yabancı Dil Destek Programı

Değerli Akademik Personelimiz,

Üniversitemizin yabancı dil politikaları çerçevesinde 2017 yılı itibariyle her sene 20 veya üzeri sayıda akademik personelimizin Temmuz ve Ağustos aylarında yabancı dil konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amacıyla Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilmesi planlanmaktadır. Söz konusu faaliyete ilişkin ön başvurular 8-23 Aralık 2016 tarihleri arasında toplanmış olup alınan başvuruların incelenmesi neticesinde faaliyetin finansmanı, kontenjanı ve genel çerçevesi belirlenmiştir. 

Bu çerçevede planlanan 2 aylık eğitim faaliyeti esnasında konaklama gidilen ülkede bir aile yanında gerçekleştirilecek ve dil eğitimi veren bir kurumda eğitim alınacaktır. Söz konusu faaliyete ait yolculuk giderleri, konaklama, yemek(¹) ve kurs ücretleri sadece personelimiz için Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Süreçle ilgili takvim aşağıdaki şekilde planlanmış olup takvimde değişiklikler söz konusu olabilir. Takvimin değişmesi durumunda güncel takvim http://yd.bilecik.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

AKADEMİK PERSONEL DİL EĞİTİM PROGRAMI TAKVİMİ (TASLAK) Tarih Başlangıç Bitiş Süre
İlan / Başvuru / Kriter Belirleme   6 Ocak 2017 26 Ocak 2017 15 İş günü
Sonuç Açıklama 30 Ocak 2017      
Bilgilendirme Toplantısı (Katılım Zorunlu) 31 Ocak 2017      
Dilbilgisi + Speaking Eğitimi   27 Şubat 2017 28 Mayıs 2017 3 ay
Proje Başvuru Sonucu        
Hibe Sözleşmesi        
Oryantasyon Toplantısı (Katılım Zorunlu)        
Faaliyet   15 Haziran 2017 15 Ağustos 2017 2 ay

KİMLER FAYDALANABİLİR:

  • Faaliyete Üniversitemizin aşağıdaki maddelere dâhil olmayan tüm akademik personeli başvurabilir.

FAALİYETTEN FAYDALANAMAYACAKLAR:

  • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik derecelerinden birini Türkiye’de %100 Yabancı Dil eğitimi ile tamamlayanlar,
  • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik derecelerinden birini Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Avustralya’da tamamlayanlar,
  • Kamu kaynaklarını kullanarak tek seferde ya da ayrı zamanlarda toplamda 1 yıl veya üzeri Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Avustralya’da bulunanlar bu faaliyetten faydalanamazlar.

GENEL HUSUSLAR:

  1. Sağlanacak olan hibe, söz konusu faaliyete ait yolculuk giderleri, konaklama ve kurs ücretlerini karşılamak üzere olup ayrıca günlük/aylık harcırah ya da yakınlar için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
  2. Yurt dışında dil eğitimi almaya hak kazanan akademik personelimize faaliyet öncesi 3 ay ücretli dil bilgisi ve konuşma eğitimi sunulacaktır. Planlanan 3 aylık eğitimin toplam ücreti takriben 500 TL olacaktır. Bu eğitime faaliyete katılmaya hak kazanan personelimizin %80 katılımı zorunlu tutulacaktır.
  3. Yurt dışındaki eğitim faaliyetine devam zorunluluğu %80 olup, eğitim kurumundan devam belgesi getirilecektir.
  4. Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra hak kazanan adaylar sağlık sorunları (belgelemek kaydıyla), birinci derece yakınların vefatı gibi mücbir hallerde feragat edebilir. Ancak bu haller dışında hibe sözleşmesinden sonra faaliyetin başlamasına kadar feragat edilmesi durumunda o ana kadar yapılmış olan harcamalar (vize, danışmanlık, sigorta, ülke içi ulaşım ücretleri vs.) ve yedek listeden gidecek personelin yurt dışı gidiş dönüş biletleri feragat eden personelimiz tarafından karşılanacaktır.
  5. Başvurular ıslak imzalı olarak 26 Ocak 2017 mesai bitimine kadar D Blok 2. Kat 233 No’lu odada bulunan Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru belgesi ile fotoğraf ve dil belgelerinin fotokopileri de sunulmalıdır.

(¹) Personelimizin kaldıkları süre boyunca hafta içi kahvaltı ve akşam yemeklerinin (yarım pansiyon) proje kapsamında karşılanması planlanmaktadır.

EK-1 : Başvuru Formu
Dil Eğitimi Başvuru Formu