04 November 2016,Change in the Course Schedule

Course Schedule has been updated for some classes. Please join your classes according to the document attached to this announcement from (4th November) Monday on.   

Bazı sınıflar için ders programı güncellenmiştir. Lütfen derslerinize Pazartesi gününden (4 Kasım) itibaren bu duyurunun ekindeki dokümana göre katılın.

İçeriğe Bağlı Dosyalar