Akademik Personel Dil Eğitim Programı – 2018

 

Değerli Akademik Personelimiz,

Üniversitemizin yabancı dil politikaları çerçevesinde ilki 2017 yılında yapılan Akademik Personel Yabancı Dil Destek Programı sonuçlanmıştır. Yapılan ölçme ve değerlendirmeler neticesinde projede başarı sağlandığı, yararlanıcı akademik personelimizin büyük çoğunluğunun İngilizce yeterliliğinde artış sağlandığı görülmüştür.  Bu sebeple 2018 yılında da söz konusu proje benzer koşullarla yürütülecektir. Bütçe ve gerçekleştirilecek hizmet alım ihalesiyle kesinleşecek olmakla birlikte 15 veya 20 akademik personelimizin Temmuz ve Ağustos aylarında yabancı dil konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amacıyla Birleşik Krallığa gönderilmesi planlanmaktadır. Ülke ihale neticesinde değiştirilebilir, böyle bir durumun olması durumunda ana dil olarak İngilizce konuşulan ülke olacaktır.

Bu çerçevede planlanan 2 aylık eğitim faaliyeti esnasında konaklama gidilen ülkede bir aile yanında gerçekleştirilecek ve dil eğitimi veren bir kurumda eğitim alınacaktır. Söz konusu faaliyete ait yolculuk giderleri, konaklama, yemek[1] ve kurs ücretleri sadece personelimiz için Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Süreçle ilgili takvim aşağıdaki şekilde planlanmış olup takvimde değişiklikler söz konusu olabilir. Takvimin değişmesi durumunda güncel takvim http://yd.bilecik.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

AKADEMİK PERSONEL DİL EĞİTİM PROGRAMI TAKVİMİ (TASLAK) Tarih Başlangıç Bitiş Süre
  İlan / Başvuru    12 Şubat 2018  23 Şubat 2018  10 İş Günü
  Sonuç Açıklama  26 Şubat 2018      
  Bilgilendirme Toplantısı  1 Mart 2018      
  Dilbilgisi + Speaking Eğitimi    12 Mart 2018  10 Haziran 2018  13 hafta
  Hibe Sözleşmesi        
  Oryantasyon Toplantısı        
  Faaliyet    1 Temmuz 2018  1 Eylül 2018  2 Ay

 

KİMLER FAYDALANABİLİR:

 • Faaliyete Üniversitemizin aşağıdaki maddelere dâhil olmayan, doktorasını yapmakta olan ya da tamamlamış tüm akademik personeli başvurabilir.

 

FAALİYETTEN FAYDALANAMAYACAKLAR:

 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik derecelerinden birini Türkiye’de %100 Yabancı Dil eğitimi ile tamamlayanlar,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik derecelerinden birini Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Avustralya’da tamamlayanlar,
 • Kamu kaynaklarını kullanarak tek seferde ya da ayrı zamanlarda toplamda 1 yıl veya üzeri Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Avustralya’da bulunanlar bu faaliyetten faydalanamazlar.
 • Dil puanı olmayan ya da 50 puanın altında olan personelimiz bu faaliyetten faydalanamaz.
 • Akademik Personel Yabancı Dil Destek Programı – 2017’den faydalanan personelimiz bu faaliyetten faydalanamaz.

 

GENEL HUSUSLAR:

 • Sağlanacak olan hibe, söz konusu faaliyete ait yolculuk giderleri, konaklama ve kurs ücretlerini karşılamak üzere olup ayrıca günlük/aylık harcırah ya da yakınlar için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
 • Yurtdışında dil eğitimi almaya hak kazanan akademik personelimize faaliyet öncesi finansmanı proje tarafından karşılanan 13 haftalık ücretsiz dilbilgisi eğitimi sunulacaktır. Bu eğitimle birlikte anadili İngilizce olan bir eğitmen tarafından yine 13 hafta sürecek ücretli konuşma eğitimi sunulacaktır. Bu eğitimin toplam ücreti takriben 500 TL olacaktır. Bu eğitimlere faaliyete katılmaya hak kazanan personelimizin %80 devamı zorunlu tutulacaktır.
 • Yurtdışındaki eğitim faaliyetine devam zorunluluğu %80 olup, eğitim kurumundan devam belgesi getirilecektir.
 • Vize başvuru işlemleri yararlanıcıların sorumluluğunda olacak, vize ücretleri, seyahat ve sağlık sigorta ücretleri yararlanıcılar tarafından karşılanacaktır.
 • Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra hak kazanan adaylar sağlık sorunları (belgelemek kaydıyla), birinci derece yakınların vefatı gibi mücbir hallerde feragat edebilirler. Ancak bu haller dışında hibe sözleşmesinden sonra faaliyetin başlamasına kadar feragat edilmesi durumunda o ana kadar yapılmış olan harcamalar ve yedek listeden gidecek personelin yurtdışı gidiş dönüş biletleri feragat eden personelimiz tarafından karşılanacaktır.
 • Yurtdışındaki faaliyetten döndükten sonra proje hedeflerinin tamamlanabilmesi adına yararlanıcıların en az 3 ay boyunca konuşma eğitimine devam etmeleri gerekmektedir.
 • Genel çerçevede bir kısım zorunlu değişiklikler olabilir. Bu değişikliklerin yararlanıcıların aleyhine olmamasına azami özen gösterilecektir.
 • Başvurular ıslak imzalı olarak 23 Şubat 2018 mesai bitimine kadar D Blok 1. Kat 207 No’lu odada bulunan Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru belgesi ile fotoğraf, hizmet belgesi ve ulusal dil sınavlarından (ÖSYM, YÖK) ve Türkiye’de tanınan uluslararası dil sınavlarından şu ana kadar alınmış en yüksek dil puanını gösterir belgenin fotokopileri de sunulmalıdır.
 • Başvuru esnasında eksik ya da hatalı bilgi verilmesinin tespit edilmesi durumunda, eksik ya da hatalı bilgi veren yararlanıcı projeden feragat edilmiş sayılacaktır ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin bu hususta uğramış olduğu maddi kayıp tazmin edilecektir.

 

Başvuru Formu için tıklayınız

Ölçütler için tıklayınız

 

[1]  Personelimizin kaldıkları süre boyunca hafta içi kahvaltı ve akşam yemeklerinin (yarım pansiyon) proje kapsamında karşılanması planlanmaktadır.