İngilizce Dersi-Muafiyet

2016-2017 akademik yılında İBH biriminde eğitim görüp başarılı olan öğrencilerimiz 2017-2018 akademik yılında ENGI – ENG II derslerinden muaf sayılacaklardır. Hazırlık not dönüşüm tablosu aşağıdaki gibidir.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Yıl Sonu Notu Harf Eşdeğerlikleri
  AA 84,00 – 100    
  AB 80,00-83,99    
  BA 76,00-79,99    
  BB 72,00-75,99    
  BC 68,00-71,99    
  CB 64,00-67,99    
  CC 60,00-63,99    
  FF 59,99 ve aşağısı    

Tablodaki not karşılığından daha yüksek bir not ile muaf olmak isteyen öğrencilerimiz 18.09.2017 tarihinde yapılacak olan İngilizce muafiyet sınavına girebilirler ya da dersi dönem içinde alabilirler. Muafiyet sınavına katılmak isteyen öğrencilerimizin bu isteklerini belirten bir dilekçeyi fakültelerinin öğrenci işlerine 18.09.2017 tarihinden önce vermeleri gerekmektedir. Muafiyet sınavına girmeyi isteyen öğrencilerimizin bir önceki muafiyet sınavına girmemiş olmaları gerekmektedir. Geçen sene muafiyet sınavına giren öğrencilerimiz bu sene yapılacak olan sınava giremeyeceklerdir. ENG dersi için en son alınan not geçerli olacaktır. 2016-2017 akademik yılında İBH biriminde başarısız olan öğrencilerimiz ENG I – ENG II derslerinden muaf sayılmayacaklardır.

(Muafiyet sınavı çoktan seçmeli olup yazma, konuşma ve dinlemeyi içermeyecektir.)