3. 4. Veri Toplama

Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler yılda bir kez toplanmaktadır.