1. 5. Kültürel Katkılar

Birimimizde geliştirilen ve iyileştirilen sistemlerin ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmalar sayesinde diğer eğitim kurumları ve özel sektöre hizmet verebilecek duruma gelinmiştir.