1. 1. Araştırma Stratejisi

Birimimizin araştırma stratejisi, 2017-2021 Stratejik Planımızda ihtisaslaşmanın sağlanması ana amacı altında düzenlenmiştir. (Stratejik Plan)

Programımız, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politkalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır.

  1. 1. 1. Ar-Ge politikası

Birimimiz bünyesinde yapılan organizasyonları düzenlemek amacıyla ihtiyaç duyulan yazılımlar web tabanlı olarak geliştirilir. Geliştirilen yazılımlar kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşler doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır.

  1. 1. 2. Ar-Ge stratejisi, (yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri ile uyumu)

Birim olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken üniversitemiz ihtiyaçlarını ve diğer kurumların da kullanabileceği yazılımlar geliştirmeye dikkat edilmektedir. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan hedeflerimiz diğer eğitim kurumları ve özel sektörüde kapsamaktadır.

  1. 1. 3. Araştırma fırsatları

Kurumumuz, ülke ve bölge öncelikleri ile uzun vadeli bilim ve teknoloji politkalarının tespitinde, Türkiye Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun belirlediği öncelikli alanlar ile uyumlu olarak araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu araştırma faaliyetleri uzaktan eğitim sistemleri ve sınav organizasyonları üzerinde durularak daha da geliştirilmektedir.

  1. 1. 4. Öncelikli alanlar

Üniversite olarak kurumsal araştırma stratejimizi belirlerken yerel, bölgesel ve ulusal Kalkınma hedefleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda araştırma stratejimizin temelini oluşturan ihtisaslaşma süreçleri diğer eğitim kurumlarını ve özel sektörüde kapsamaktadır.

  1. 1. 5. Ortak araştırma faaliyetleri

Ortak araştırma faaliyetlerimiz bulunmamaktadır.

  1. 1. 6. Araştırma platformları

Birimimizde oluşturulmuş bir araştırma platformu bulunmamaktadır.

  1. 1. 7. Etik değerler

Birimimiz bünyesindeki araştırmalar gerçekleştirilirken bilimsel etik değerleri benimsenmektedir.

  1. 1. 8. Araştırma çıktıları

Bölüm bünyesindeki tamamlanan araştırmalar sonucunda makale, bildiri vb. çıktılar elde edilmektedir.