3. Gelişim

Atatürk İlkleri ve İnklap Tarihi, İngilizce, Türk Dili ve Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı derslerini alan dönemlik ortalama 5000 öğrenciye hizmet etmektedir.

 

 

UNVAN

KADROLARIN DOLULUK

ORANINA GÖRE

Dolu

Boş

Toplam

Akademik Personel Sayısı

Dr. Öğr. Üyesi 1 1
Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 1 1
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyen) 1 1

İdari Personel Sayısı

İdari Personelimiz Bulunmamaktadır.
TOPLAM

 

 

Uzaktan Eğitimin Sistem alt yapısı; Üniversitemizde mevcut durumda uzaktan öğretim için kullanılan yazılımların maliyeti bulunmamaktadır. Kullanılan yazılımlar açık kaynak yazılımlar ve Müdürlüğümüz bünyesinde geliştirilen yazılımlar kullanılmaktadır. Moodle adı verilen web tabanlı yazılım ile bütünleşik Big Blue Button kullanılmaktadır. Moodle uzaktan öğretim yönetim sisteminin web arayüzü ve Big Blue Button sanal sınıf uygulamasının ana form ekranı Şekil 1 ve Şekil 2’ gösterilmiştir.

 

Şekil 1. Moodle uzaktan öğretim yönetim sistemi web arayüzü

 

Şekil 2. Big Blue Button sanal sınıf uygulaması ana form ekranı

 

Uzaktan öğretim için sunucu ihtiyaçları Bilgi İşlem Daire Başkanlığının mevcut sunucularından sağlanmakta, sistemin genişletilmesi ve yeni sunucu ihtiyacı ortaya çıkması durumunda ek maliyet getirmektedir. Sistemlerin üzerinde çalıştığısunucu özellikleri;

 

  • LMS Sistemi: 4 Çekirdek, 8GB Ram ve 30GB Disk.
  • Canlı Ders Sistemi: 32 Çekirdek, 32GB Ram ve 1TB Disk.
  • Uygulama Sunucusu: 4 Çekirdek, 8GB Ram ve 100GB Disk.

 

Sunucu tarafında Linux Server işletim sistemi, veri tabanı olarak da MySQL kullanılmaktadır. Uzaktan Öğretimde kullanılan Moodle sistemi şu ihtiyaçlara karşılık verebilmektedir:

  • Yazılım client-server mimarisinde çalışmakta olup öğrenciler sınıflara ayrılıp, gruplara bölünebilmektedir
  • Öğrenci, eğitmen etkileşimi için form, anket, eposta, duyuru ve anlık mesajlaşma bulunmaktadır
  • Ders anlatımı için Big Blue Button işletilmekte olup, platform eş zamanlı olarak uygulama paylaşımı, ekran görüntüsü paylaşımı, sanal tahta, dosya paylaşımı, anlık mesajlaşma, resim, video, bağlantı aktarma özelliklerini desteklemektedir
  • Ayrıca, sistem üzerinden sınav, kısa sınav, anket yapılabilmekte ve ödev verilebilmektedir
  • Öğrenciler yapılan aktiviteyi öğretmenin izni dâhilinde diğer zamanlarda da izleyebilmekte eş zamanlı olarak soru ve görüşlerini bildirebilmekte, ayrıca öğretmenler tarafından notlandırma yapılabilmektedir.

Dönem başlangıçlarında, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)’den alınan listelerin Moodle’a yüklenmesiyle bütün öğrenciler ve öğretim elemanları sisteme kaydedilmektedir. Sonradan gelen öğrenci kayıtları aynı şekilde sisteme toplu halde yüklenebilmektedir.