2. İletişim

BİRİM ADI: Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Adı – Soyadı  Unvanı
Kalite Temsilcisi  Emre DANDIL Dr. Öğr. Üyesi
Kalite Raportörü Mehmet Süleyman YILDIRIM Öğr. Gör.

Bölüm/Program Kalite Komisyon Üyeleri

Adı – Soyadı  Unvanı
Eğitim Öğretim Sorumlusu Ali Osman SELVİ Öğr. Gör.
Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu Süleyman UZUN Dr. Öğr. Üyesi
Yönetim sistemleri Sorumlusu Ali Osman SELVİ Öğr. Gör.
Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu Süleyman UZUN Dr. Öğr. Üyesi
Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu Mehmet Süleyman YILDIRIM Öğr. Gör.
Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Mehmet Süleyman YILDIRIM Öğr. Gör.