3.6. öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler