2.2. Kalite Komisyonlarının, Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri