İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri

Memur

Bilgisayar İşletmeni

Daktilograf

Öğrenci İşleri