Nüfus ve Yerleşim

             İlçe nüfusunda 1940’lardan itibaren devamlı bir artış olmuştur. Ancak Pazaryeri ve İnönü’nün Bozüyük’ten ayrılmasıyla nüfusta bir azalma olmuştur.
1970’li yıllarda sanayinin gelişmesiyle ilçe merkezinde hızlı bir artış meydana gelmiştir. Bu artış genelde köylerden merkeze göçlerle ve yurt içinden iş bulmak için gelenler sebebiyle yaşanmıştır.
            2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 47.469, köylerin nüfusunun toplamı 13.394 ve toplam ilçe nüfusu 60.863’tür.Merkezdeki nüfusun 24.319’u erkek, 23.150’si kadındır. İlçe merkezinde hane sayısı 2.519 olarak belirlenmiştir.
             İstihdam durumuna gelince 11.175 erkek ve 2005 kadın olmak üzere 13.180 kişi istihdam edilmektedir.(2000 yılı sayımlarına göre.)
             Eğitim durumu da şöyledir. okur yazar olmayan 2769 kişi olup bunun 2.067’si kadın 702’si erkektir. Geri kalan okuma yazma bilen nüfustan 7.890’ı okuma yazması olan fakat bir okul bitiremeyenler, 16.437’si ilkokul, 2.297’si ilköğretim okulu, 3.881’i ortaokul,7.168’i lise ve dengi okul, 2.121’i yüksek okul ve fakülte mezunlarıdır.
             İlçede okul durumu:1 adet anaokulu,22 adet ilköğretim,11 adet lise ve dengi okul, 1 adet yüksekokul,3 adet özel dershane, 2 adet sürücü kursu ve 5 adet yurt bulunmaktadır.