Bölüm Hakkında

Amaç

Turizm pek çok ülke ekonomisi için hizmet sektörü içerisinde kritik öneme sahiptir. Turizm işletmeciliği eğitimi, öğrencilere rekabetçi bir çevrede faaliyet göstermeye çalışan turizm işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını içermektedir. Turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve becerisi gelişmiş ve bunun ötesinde sektörün nitelikli yönetici ihtiyacına cevap olacak şekilde işletme teorisine hakim, bir işletmeyi sevk ve idare etmek konusunda bilgi, beceri ve vizyona sahip; bilimsel bilgiyi işletmecilikte kullanma bilincine ve yeteneğine sahip, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Hedef

Turizm sektöründe kamu ve özel sektörün ihtiyacına cevap verebilen,   biri çok iyi düzeyde olmak üzere en az iki yabacı dil bilen, temel turizm teorisi ve bilgilerinin yanında genel işletme bilgilerine de hakim olan, yöneticilik nitelikleri taşıyan, iletişim becerilerine ve sorgulayıcı düşünceye sahip, takım çalışmasına yatkın, sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık sahibi ve insan ilişkilerinde başarılı bireyler yetiştirmektir.