Öğretim Programı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Ders Planı
YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K/AKTS Z/S
1 MTM 101 Matematik I 3 0 4 Z
1 MUD 101 Mikro Ekonomi 3 0 5 Z
1 UBY 103 Hukukun Temel Kavramları 3 0 4 Z
1 MUD 105 İşletmeciliğin Temel Kavramları 3 0 4 Z
1 MUD 107 Muhasebe Ve Denetim Tarihi 3 0 5 Z
1 ENF 109 Temel Bil. Teknolojisi Kullanımı 2 0 2 Z
1 ATA 101 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi I 2 0 2 Z
1 TRK 101 Türk Dili I 2 0 2 Z
2 ENG 102 İngilizce II 2 0 2 Z
2 MTM 102 Matematik II 3 0 4 Z
2 MUD 102 Makro Ekonomi 3 0 5 Z
2 MUD 104 Borçlar Hukuku 3 0 5 Z
2 MUD 106 Sosyal Bilim İlkeleri 3 0 5 Z
2 MUD 108 Muhasebeye giriş 3 0 5 Z
2 AİT102 Atatürk İlkeleri II 2 0 2 Z
2 TÜR102 Türk Dili-II 2 0 2 Z
3 MUD 201 Finansal Muhasebe I 3 1 5 Z
3 MUD 203 İstatistik I 2 1 4 Z
3 MUD 205 Ticaret Hukuku 3 0 4 Z
3 MUD 301 muhasebede paket proğramlar I 3 1 5 Z
3 MUD 223 Yönetim Ve Organizasyon 3 0 4 S
3 MUD 225 Araştırma Yöntemleri 3 0 4 S
3 MUD 227 Pazarlama Yönetimi 3 0 4 S
3 MUD 221 İhtisas Muhasebeleri 3 0 4 S
3 MUD 229 Ticari Belgeler  3  0 4 S
3 MUD 231 Mesleki İngilizce I 4 0 4 Z
4 MUD 202 Finansal Muhasebe II 3 1 5 Z
4 MUD 204 İstatistik II 2 1 3 Z
4 MUD 206 Vergi Hukuku 3 0 3 Z
4 MUD 208 Ticari Matematik 3 0 4 S
4 MUD 302 muhasebede paket proğramlarII 3 1 5 Z
4 MUD 214 Örgütsel Davranış 3 0 4 S
4 MUD 215 Girişimcilik 3 0 4 S
4 MUD 216 Hizmet Pazarlaması 3 0 4 S
4 MUD 316 Meslek Yasası Ve Meslek Etiği 3 0 4 S
4 Mesleki İngilizce II 4 0 4 Z
MUD 410 STAJ 0 2 2 Z
5 MUD 307 İşletme Finansmanı 3 0 4 Z
5 MUD 303 Maliyet Muhasebesi 3 1 4 Z
5 MUD  305 Uluslararası Muhasebe Standartları I 3 0 4 Z
5 MUD 307 Vergi Muhasebesi 3 0 4 z
5 MUD 309 Denetim 3 0 4 Z
5 MUD 311 Kurumsal Risk Yönetimi 3 0 5 S
5 MUD 312 Adli Muhasebe 3 0 5 S
5 MUD 209 Sosyal Politika 3 0 5 S
5 MUD 314 Stratejik Yönetim 3 0 5 S
6 MUD 315 Uluslararası Denetim Standartları 3 0 4 Z
6 MUD 304 Yönetim Muhasebesi 3 1 4 Z
6 MUD 306 Uluslararası Muhasebe Standartları II 3 0 4 Z
6 MUD 308 Mali Tablo Analizi I 2 1 4 Z
6 UYB Banka ve Sigorta Muhasebesi 3 0 4 Z
6 MUD 310 Muhasebe Ve Denetim Atölyesi I 2 1 4 S
6 MUD 213 İnsan Hakları Ve Demokrasi 2 0 2 S
6 MUD 317 İç Kontrol Ve İç Denetim 3 0 4 S
6 MUD 318 Dış Ticaret İşlemleri Ve Muhasebesi 2 1 4 S
7 MUD Muhasebe Bilgi Sistemi 3 0 5 Z
7 MUD 402 Muhasebe Ve Denetim Atölyesi II 3 0 4 S
7 MUD 403 Mali Tablolar Analizi II 2 1 5 Z
7 MUD 404 İşve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 4 Z
7 MUD 406 Muhasebe Semineri I 3 0 4 S
7 MUD 407 Kurumsal Yönetim Semineri 3 0 4 S
7 MUD 408 Büro Yönetimi Ve Organizasyonu 2 0 4 S
7 MUD 409 Denetim Semineri I 3 0 4 S
7 MUD Mesleki İngilizce III 4 0 4 Z
8 UYB muhasebede İleri teknoloji Uygulamaları 0 6 6 Z
8 UYB411 Muhasebe Ve Denetim Bitirme Projesi 0 10 10 Z
8 UYB Muhasebe Semineri II 0 5 5 S
8 Mesleki İngilizce IV 4 0 4 Z
8 Denetim semineri II 0 5 5 S
8 İletişim teknikleri ve bireyler arası iletişim 0 5 5 S
8 İngilizce Speaking 0 5 5 S

Kısaltmalar

T: Haftalık Teorik Ders Saati                       U: Haftalık Uygulama Ders Saati

K: Dersin Kredisi                                         E: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS)