Ders Planı ve Ders İçerikleri (2017-2018)

Y.YIL KOD DERSİN ADI T U K/AKTS Z/S Y.YIL KOD DERSİN ADI T U K/AKTS Z/S
1 ENG101 İngilizce I 2 0 2 Z 2 ENG102 İngilizce II 2 0 2 Z
1 MTM101 Matematik I 3 0 4 Z 2 MTM102 Matematik II 3 0 4 Z
1 MUD101 Mikro Ekonomi 3 0 5 Z 2 MUD102 Makro Ekonomi 3 0 5 Z
1 UBY101 Hukukun Temel Kavramları 3 0 4 Z 2 MUD104 Borçlar Hukuku 3 0 5 Z
1 MUD103 İşletmeciliğin Temel Kavramları 3 0 4 Z 2 MUD110 Yönetim ve Organizasyon 3 0 5 Z
1 MUD108 Muhasebeye Giriş 3 0 5 Z 2 MUD201 Finansal Muhasebe I 3 1 5 Z
1 ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2 0 2 Z 2 ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Z
1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z 2 TRK102 Türk Dili II 2 0 2 Z
1 TRK101 Türk Dili I 2 0 2 Z
TOPLAM 23 0 30 TOPLAM 21 1 30
III. YARIYIL IV. YARIYIL
YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K/AKTS Z/S YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K/AKTS Z/S
3 MUD202 Finansal Muhasebe II 3 1 5 Z 4 MUD200 Staj 0 2 2 Z
3 MUD203 İstatistik I 2 1 4 Z 4 MUD204 İstatistik II 2 1 3 Z
3 MUD205 Ticaret Hukuku 3 0 4 Z 4 MUD206 Vergi Hukuku 3 0 4 Z
3 MUD207 Muhasebede Paket Programlar I 3 1 5 Z 4 MUD214 Şirketler Muhasebesi 3 1 4 Z
3 MUD209 Mesleki İngilizce I 4 0 4 Z 4 MUD210 Muhasebede Paket Programlar II 3 1 5 Z
3 4 MUD212 Mesleki İngilizce II 4 0 4 Z
Mesleki Seçmeli I 6 0 8 S
3 MUD227 Pazarlama Yönetimi 3 0 4 S Mesleki Seçmeli II 6 0 8 S
3 MUD229 Ticari Belgeler 3 0 4 S 4 MUD222 Meslek Yasası ve Meslek Etiği 3 0 4 S
3 MUD226 Girişimcilik 3 0 4 S 4 MUD224 Örgütsel Davranış 3 0 4 S
3 MUD233 Adli Muhasebe 3 0 4 S 4 MUD234 Ticari Matematik 3 0 4 S
3 MUD235 Ofis Yazılımları I 3 1 4 S 4 MUD236 Stratejik Yönetim 3 0 4 S
4 MUD238 Ofis Yazılımları II 3 1 4 Z
TOPLAM 21 3 30 TOPLAM 21 5 30
V. DÖNEM VI. DÖNEM
YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K/AKTS Z/S YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K/AKTS Z/S
5 MUD301 İşletme Finansmanı 3 0 4 Z 6 MUD302 Uluslararası Denetim Standartları 3 0 4 Z
5 MUD303 Maliyet Muhasebesi 3 1 4 Z 6 MUD304 Yönetim Muhasebesi 3 1 4 Z
5 MUD313 Türk Vergi Sistemi 3 0 4 Z 6 MUD306 Uluslararası Muhasebe Standartları 3 0 4 Z
5 MUD309 Denetim 3 0 4 Z 6 MUD308 Mali Tablo Analizi I 2 1 4 Z
5 MUD311 Mesleki İngilizce III 4 0 4 Z 6 MUD314 Mesleki İngilizce IV 4 0 4 Z
Mesleki Seçmeli III 6 0 10 S Mesleki Seçmeli IV 7 1 10 S
5 MUD321 Kurumsal Risk Yönetimi 3 0 5 S 6 MUD324 İnsan Kaynakları ve Yönetimi 2 0 2 S
4 MUD324 Sosyal Politika 3 0 5 S 6 MUD326 İç Kontrol ve İç Denetim 3 0 4 S
5 MUD329 Hizmet Pazarlaması 3 0 5 S 6 MUD328 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 2 1 4 S
5 MUD331 İhtisas Muhasebeleri 3 0 5 S 6 MUD332 Uluslararası Pazarlama 2 1 4 S
5 MUD333 Kurumsal Yönetim 3 0 5 S 6 MUD334 Temel Sigortacılık Uygulamaları 2 0 2 S
5 MUD335 Türkiye Ekonomisi 3 0 5 S 6 MUD336 Banka ve Sigorta Muhasebesi 3 0 4 S
5 MUD337 Halkla İlişkiler 3 0 5 S
5 TOPLAM 22 1 30 TOPLAM 22 3 30
VII. DÖNEM VIII. DÖNEM
YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K/AKTS Z/S YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K/AKTS Z/S
7 MUD401 Muhasebe Bilgi Sistemi 3 0 5 Z 8 MUD404 Muhasebe ve Denetim Bitirme Projesi 0 10 10 Z
7 MUD405 Mali Tablolar Analizi II 2 1 5 Z 8 MUD410 Muhasebede İleri Teknoloji Uygulamaları 3 0 6 Z
7 MUD407 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 Z 8 MUD412 Mesleki İngilizce VI 4 0 4 Z
7 MUD413 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 4 Z
7 MUD415 Mesleki İngilizce V 4 0 4 Z
7 Mesleki Seçmeli V 8 0 9 S Mesleki Seçmeli VI 0 10 10 S
7 MUD422 Etkili İletişim ve Sunuş Teknikleri 2 0 3 S 8 MUD426 Muhasebe ve Denetim Semineri II 3 0 5 S
7 MUD441 Muhasebe ve Denetim Semineri I 3 0 3 S 8 MUD429 İletişim Teknikleri ve Bireylerarası İletişim 3 0 5 S
MUD439 Muhasebe ve Denetim Atölyesi I 2 1 3 S 8 MUD434 Topluma Hizmet Uygulaması II 3 0 5 S
7 MUD437 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 S 8 MUD436 Muhasebe ve Denetim Atölyesi II 3 0 5 S
7 MUD443 Topluma Hizmet Uygulaması I 3 0 3 S
TOPLAM 23 1 30 TOPLAM 7 20 30

Kısaltmalar

T: Haftalık Teorik Ders Saati                       U: Haftalık Uygulama Ders Saati

K: Dersin Kredisi                                         E: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS)

DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

ENG 101 İNGİLİZCE 2+0 2,0

Kişileri tanıtabilmek, Rakamları anlayıp telafuz edebilme, Meslekler hakkında konuşmak ve kişisel bilgileri öğrenip anlatabilmek, Kişilerden bilgileri tekrar etmesini istemek, nesneleri tanımlayabilmek için sıfatları kullanabilmek, Sahip olunan nesnelerden, aile üyelerinden, zaman ve fiyatlardan bahsedebilmek, Nesnelerin odada yer yön bakımından ilişkilendirilmesi ve günlük rutinleri tanımlama, Öneri, teklif yapmak ve bunlara karşılık vermek, yiyecek, içecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak, Tanınmayan kişiler hakkında soru sorma ve cevap verebilme, diğer insanların boş zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkında yorum yapabilme, Yerleşim yerlerini ve tanıdık mekânları tanımlayabilme, kişilerin yaşadıkları yerler hakkında soru sorabilme, Geçmişte gerçekleşen olaylar hakkında konuşabilmek, yılları telafuz edip anlayabilmek, kişiler hakkında haberlere karşılık verip karşılıklı soru sorup cevap verme.

MTM 101 MATEMATİK I 3+0 4,0

Sayılar; Aritmetik İşlemler; Sayı Sistemleri; Ondalık Sayılar ve Rasyonel Sayıların Ondalık Açılımı; Mutlak Değer Kavramı; Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler; Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler; Rasyonel Denklemler; Birinci Dereceden İki ve Üç Bilinmeyenli Denklemler; Rasyonel İfadeler; Rasyonel İfadelerin İşlemleri; Oran ve Orantı Yüzde Hesaplamaları; Denklem ve Eşitsizlikler; Denklem Sistemleri ve Çözümleri; Fonksiyonlar; Fonksiyon Kavramı; Bileşke ve Ters Fonksiyon Kavramı; Değerlerin Elde Edilmesi; Grafik Çizimi ve Bazı özel Fonksiyon Grafikleri.

MUD 101 MİKRO EKONOMİ 3+0 5,0

Bir Sosyal Bilim Olarak İktisat Temel Kavramlar, Arz, Talep ve Fiyat; Arz ve Talep Esneklikleri; Tam Rekabet Piyasalarında Fiyatlama; Tüketici Davranışı ve Tüketim Analizi: Marjinal Fayda Analizi, Farksızlık Eğrileri Analizi, Gelir, Fiyat ve İkame Etkileri; Üretici Davranışı ve Üretim Analizi: Marshall Analizi, Hicks Analizi, Üretici Dengesinin Değişmesi; Aksak Rekabet Piyasalarında Fiyatlama; Maliyet Kuramı; Rekabetçi Firma Dengesi; Eksik Rekabette Firma Dengesi

UYB 101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 4,0

Sosyal Yaşamı Düzenleyen Kurallar ve Hukuk; Hukukta Yaptırım, Hukukun Kaynakları; Yazılı Hukuk Kuralları (Anayasa, Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler); Kanunların Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve Kanunların Yorumlanması Yöntemleri; Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi; Hukuki ilişkiler ve Hak Kavramı; Hakkın Çeşitleri; Hak Sahibi (Gerçek Kişilerve Tüzel Kişiler); Hakkın Kazanılması, Korunması ve Kaybı; Yargı Örgütü; Hukukun Dalları; Özel Hukukun Dalları; Kamu Hukukunun Dalları.

MUD 103 İŞLETMECİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI  3+0 4,0

Giriş ve Genel Bilgiler: Temel kavramlar, İşletme amaçları ve türleri, İşletme sistemi ve dış çevresi; İşletmelerin Kuruluşu: İlk kuruluş çalışmaları, Kuruluş aşamaları, Yapılabilirlik kararı; İşletmelerin Hukuki Yapıları: Özel işletmeler, Kamu işletmeleri, İşletmelerin birleşmeleri, Yabancı sermayeli işletmeler, Çok uluslu işletmeler, Küresel işletmeler; İşletmelerin İşlevleri: Yönetim işlevi, Pazarlama işlevi, Finans işlevi, İnsan kaynakları işlevi, Muhasebe işlevi, Halkla ilişkiler işlevi, Araştırma ve geliştirme işlevi; İşletmelerde Sayısal Karar Modelleri: Karar türleri, Karar ortamları, Başlıca sayısal karar türleri.

MUD 108 MUHASEBEYE GİRİŞ 3+0 5,0

Genel Bilgiler, İşletme, İşletmenin İçerisinde Bulunduğu Ortam Ve Muhasebe İlişkisi, Muhasebenin Ürettiği Bilgi Ve Bu Bilgiyi Üretenler: Muhasebe Mesleği, Muhasebe Mekanizması Ve Türk Muhasebe Sistemi Hakkında Temel Bilgiler, Bilanço Hakkında Temel Bilgiler Ve Bilançoyu Oluşturan Hesaplara Giriş: Hazır Değerler Ve Menkul Kıymetler, Stoklar Alacaklar, Duran Varlıklar, Yabanacı Kaynaklar, Özkaynaklar, Gelir Tablosu Hakkında Temel Bilgiler Ve Gelir Tablosunu Oluşturan Hesaplara Giriş: Gelir Hesapları, Maliyet Ve Gider Hesapları,

ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2+0 2,0

Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve gömülü sistemler gibi bilgi saklayan ve işleyen cihazlar, çevre birimleri, veri saklama ortamları, veri büyüklükleri (bit, bayt, KB, MB, GB, vs.), dosyada ve veri tabanında veri saklama, işletim sistemleri, Internet, web tarayıcılar, kelime işlemci, işlem tabloları, sunu hazırlama, resim ve çizim programları. Güncel MS Windows ve MS Office sürümlerinin kullanımı ayrıntılı olarak işlenecektir.

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0 2,0

Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları; Osmanlı Devleti’nin Duraklama Devrine Genel Bir Bakış: Türkiye’de reform arayışları; Tanzimat Fermanı ve Getirdikleri: Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri; I. Meşrutiyet Döneminde Siyaset: Avrupa ve Türkiye 1838-1914, Sömürgecilikten Dünya Savaşına Avrupa, Mondros’tan Lozan’a Türkiye; Şark Meselesinin Uygulamaya Konması: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasi yapılanma (1920-1923); Osmanlıdan Cumhuriyet’e Ekonomik Gelişmeler; Yeni Türk Devleti’nin İlanı: Lozan’dan Cumhuriyet’e. TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 2,0 Yeniden Yapılanma Dönemi; Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi); Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil-Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları; 1938’den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler; Türk Dış Politikasında 1938-2002 Dönemi; Atatürk’ten Sonra Türkiye; 1938’den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler.

TRK 101 TÜRK DİLİ I 2+0 2,0

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri, Dil-düşünce ve duygu bağlantısı, Dillerin doğuşu ile ilgili kuramlar, Dil türleri, Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri; Dil-Kültür İlişkisi; Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri; Türkçenin Yazımında Kullanılan Alfabeler; Türk Dili Çalışmaları; Yazı Devrimi; Ses Bilgisi: Ses olayları; Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi; Türkçenin Anlatım Gücü; Türkçenin Türetme Gücü; Türk Dilinin Zenginlik Alanları: Dünya dillerinin Türk diline etkisi, Türk dilinin Dünya dillerine etkisi, Türk dilinin yayılma alanları; Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar; Sözcük ve Terim Türetme; Sözlü ve Yazılı Anlatım Bozuklukları.

II.YARIYIL

ENG 102 İNGİLİZCE 2+0 2,0

Geçmiş olaylardan bahsetme, Geçmiş ve şimdiki zaman olaylarında soru-cevap yeterliliği, Yaşadığı yer hakkında bahsetme ve kabiliyet cümleleri, Tanınan yerler hakkında bahsedebilme ve turistik bilgilendirme makalelerinde önemli bilgileri tespit edebilme, Dışarıda bir gün planlama ve basit ölçüde elektronik posta ve mektubu anlayabilme, Boş zaman aktivitelerinden bahsetme zamanları hakkında konuşabilme, Konser, sergi vb. etkinlikler hakkında bulunan ilanlardan önemli bilgiler bulmak, Nesnelerin odada yer yön bakımından ilişkilendirilmesi ve günlük rutinleri tanımlama, Önemli günler, haftalar ve aylarda kullanılan kalıpları kullanabilmek, Öneri, teklif yapmak ve bunlara karşılık vermek, yiyecek, içecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak, Tanınmayan kişiler hakkında soru sorma ve cevap verebilme, diğer insanların boş zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkında yorum yapabilme, Yerleşim yerlerini ve tanıdık mekanları tanımlayabilme, kişilerin yaşadıkları yerler hakkında soru sorabilme, Geçmişte gerçekleşen olaylar hakkında konuşabilmek, yılları telaffuz edip anlayabilmek, kişiler hakkında haberlere karşılık verip karşılıklı soru sorup cevap verme.

MTM 102 MATEMATİK II 3+0 4,0

İntegral: Belirli integral, Belirli integralin özellikleri, Diferansiyel ve integral hesabın temel teoremi, Düzlemsel bölgelerin alanları; İntegral Teknikleri: Değişken değiştirme, Kısmi integrasyon, Rasyonel fonksiyonların integrali; İntegral Uygulamaları: İntegralin ekonomik ve diğer uygulamaları; Katlı İntegraller: İki ve üç katlı integraller ve uygulamaları; Matrisler; Determinantlar; Lineer Denklem Sistemleri.

MUD 102 MAKRO EKONOMİ 3+0 5,0

Milli Muhasebe ve Milli Hasıla: İktisadi denge, Makroekonomik ilişkilerin gösteriliş biçimleri, Nominal milli gelir ve reel milli gelir, Para teorisine giriş: Para değerini açıklayan teoriler, Satınalma gücünün hesaplanması, Paranın değer kaybı (Enflasyon), Uluslararası ekonomik denge (döviz kurları), Para politikasının temel araçları; Konjoktür ve milli geliri belirleyen faktörler: Konjoktür teorilerine giriş, Tüketim harcamaları, Yatırım harcamaları, İstihdam; Uluslararası ekonomik ilişkiler: Uluslararası mal ve hizmet hareketleri, Uluslararası faktör hareketleri; İktisadi büyüme ve gelişme.

MUD 104 BORÇLAR HUKUKU 3+0 5,0

Borç İlişkisi, Niteliği ve Borçtan Doğan Sorumluluk; Borcun Kaynakları; Sözleşmeden DoğanBorçlar: özleşmenin meydana gelmesi, Şekli, konusu ve geçersizliği, Temsil; Haksız Fiillerden Doğan Borçlar: Haksız fiilin unsurları, Sorumluluk ve tazmin; Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar: Sebepsiz zenginleşmenin unsurları ve sorumluluk; Borcun İfası, Borçlunun Temerrüdü, Alacaklının Temerrüdü; Borcun Sona Ermesive Sona Erme Nedenleri.

MUD 110 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3+0 5,0

Bir Bilim Alanı Olarak Yönetim: Yönetim fonksiyonunun bilim ve sanat yönünün tartışılması; İşletmelerde Yönetim Fonksiyonunun Önemi ve Rolü; Yönetici ve Benzer Rollerin Tartışılması: Yönetici, Lider, İdareci vb, Yöneticilerin farklı rolleri; Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi: Klasik davranışsal yaklaşımlardan çağdaş yaklaşımlara geçiş ve durumsallık yaklaşımı; Yönetimin İşlevleri; Planlama ve Karar Alma Süreci: İşletmelerde farklı plan türleri; Organizasyon (örgütleme) İlkeleri ve Süreci, Farklı örgütlenme biçimleri; Yönetimde Yetki ve Güç Kullanımı: Yetki türleri, Yetki göçerimi ve gücün kaynakları; Denetim İşlevi ve Özellikleri: Bir iyileştirme süreci olarak denetim.

MUD 201 FİNANSAL MUHASEBE I 3+1 5,0

İşletme ve İşletmelerin Sınıflandırılması; Muhasebe ve Muhasebe ile İlgili Taraflar; Bilanço Eşitliği: Varlık, Alacak, Borç ve sermaye kavramları; Finansal Karakterli İşlemler ve Bu İşlemlerin Bilanço Eşitliği Üzerinde Gösterilmesi; Belge ve Defterler: VUK’de yer alan belgeler, TTK’de yer alan belgeler, Yasal defterler; Kayıt Düzeni; Tekdüzen Hesap Planı ve Hesapların Sınıflandırılması; Finansal Karakterli İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi; Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Yabancı kaynaklar, Kısa vadeli yabancı kaynaklar, Uzun vadeli yabancı kaynaklar, Öz kaynaklar, Maliyet ve gelir tablosu hesapları; Mizanlar; Dönem Sonu İşlemleri, Kayıt hatalarının düzeltilmesi.

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2+0 2,0

Yeniden Yapılanma Dönemi; Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi); Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil-Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları; 1938’den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler; Türk Dış Politikasında 1938-2002 Dönemi; Atatürk’ten Sonra Türkiye; 1938’den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler.

TRK 102 TÜRK DİLİ II 2+0 2,0

Kompozisyon Bilgileri: Yazılı kompozisyonun oluşturulması, paragraf ve paragrafta anlatım biçimleri; Noktalama işaretleri; Yazım Kuralları; Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulamaları I: Düşünce yazıları; Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları II: Sanatsal yazılar; Bilimsel Yazılar ve Yazışma Türleri: Bilimsel yazılar, Yazışma türleri; Okuma ve Dinleme: Okuma, Okuduğunu anlama stratejileri, Eleştirel okuma; Dinleme; Okuma Dinleme İlişkisi; Sözlü Anlatım: Doğru, güzel ve etkili konuşmanın temel ilkeleri; Beden Dili ve Sözlü Anlatımdaki Yeri; Konuşma Türleri; Başarılı Sunum İlkeleri ve Teknikleri; Sözlü Anlatımda Bazı Söyleyiş Özellikleri

III.YARIYIL

MUD 202 FİNANSAL MUHASEBE II 3+1 5,0

Dönem İçi ve Dönem Sonu İşlemlerinin Bağlantısı; Envanterle Kavramları; Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Değerleme Ölçüleri; Dönem Sonu İşlemleri: Dönen varlıklara ilişkin dönem sonu işlemleri ve raporlanması, Duran varlıklara ilişkin dönem sonu işlemleri ve raporlanması, Yabancı kaynaklara ilişkin dönem sonu işlemleri ve raporlanması; Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklara ilişkin dönem sonu işlemleri ve raporlanması; Maliyet Hesapları ve Gider Çeşitleri ve Bu Hesaplara İlişkin Dönem Sonu İşlemleri; Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi ve Dönem Sonu İşlemleri; Faaliyet Sonuçlarının Raporlanması; İşletme Hesabı Esası ve Dönem Sonu İşlemleri; Dönem Sonu İşlemlerine İlişkin Bütünleşik Örnek Çözümleri.

MUD 203 İSTATİSTİK I 2+1 4,0

İstatistiğin Tanımı: Tarihçesi, Konusu, Önemi; Verilerin Toplanması: İstatistiğin temel kavramları, Veri toplama çeşitleri ve araçları, Verilerin sınıflandırılması, Toplanan verilerin istatistik serileri şeklinde ifadesi; İstatistik Serilerinin Grafik Çizimi; Ortalamalar; Duyarlı ve Duyarlı Olmayan Ortalamalar; Değişkenlik Ölçüleri: Değişim katsayısı, Standart sapma, Momentler; Olasılık: Önemli olasılık dağılımları, Binom, Poisson, Normal dağılım; Normal Dağılım: Normal eğri altında kalan alan hesabı. İST 206 İstatistik II 3+0 5,0 Örnekleme Teorisi: Örnekleme teknikleri, Örnek seçimi; İstatistiksel Tahminler; Nokta ve Aralık Tahminler; İstatistiksel Karar Alma: Hipotez testleri, Küçük örnekleme teorisi; Zaman Serileri Analizi: En küçük kareler metodu, Doğrusal trendin bulunması; İndeksler: Basit ve bileşik indeksler; Regresyon ve Korelasyon Analizi: Doğrusal regresyon, Korelasyon; Ki-Kare Testi: Ki-Kare uygunluk, Bağımsızlık ve homojenlik testleri.

MUD 205 TİCARET HUKUKU 3+0 4,0

Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticari İşletme; Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları; Ticaret Ünvanı; Ticaret Sicili; Haksız Rekabet; Ticari Defterler; Tüccar Yardımcıları; Cari Hesap; Ortaklık Kavramı; Ortaklığın Tanımı ve Unsurları; Kollektif Ortaklıklar: Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi; Komandit Ortaklıklar: Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi; Anonim Ortaklıklar: Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi; Limited Ortaklıklar: Kuruluşu, İşleyişi, Sona ermesi; Kıymetli Evrak: Tanımı, Unsurları; Poliçe, Bono ve Çek.

MUD 207 MUHASEBE PAKAET PROĞRAMLAR I 3+1 5,0

Temel Muhasebe Bilgileri, Paket Programın Bilgisayara Yüklenmesi, Paket Programın Genel Yapısı, Paket Program Modülleri, Kasa Modülü, Cari Modülü, Stok Modülü, Fatura Modülü, Çek/Senet Modülü, Kira İşlemleri, Kredi Kartı İşlemleri, Taksitli Satış İşlemleri, Dış veri alım, Muhasebeleştirme Modülü, Muhasebe Modülü, Sabit Kıymet Modülü, Teminat Modülü, Bordro Modülü, Veri Aktarımları Yıl sonu devir işlemleri, Yedekleme ve bakım işlemler

MUD 209 MESLEKİ İNGİLİZCE I 4+0 4,0

Telefonda görüşme, Not alma, Metin okumak, Yazı yazma, Yazıyı düzeltme, Ticari yazışmalar, Standart yazılar, Deyimler, Yüz yüze görüşme

MUD 227 PAZARLAMA YÖNETİMİ 3+0 4,0

Pazarlama Yönetimine Giriş, 21. yüzyılda pazarlama ve pazarlama ortamı ile ilgili temel kavramlar, pazarlama yönetimi felsefeleri ve müşteri çekişlilik, Stratejik Pazarlama, Makro ve Mikro Pazarlama Çevresi, Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması, Tüketici ve Örgütsel Müşteri Davranışları, Ürün ve Fiyat, Dağıtım ve İletişim, Örnek olay çözümleri

MUD 229 TİCARİ BELGELER 3+0 4,0

Tüm Ticari Belgelerin Tanımı, Ticari Belgelerin Uygulamalı Olarak Gösterilmesi, I. Sınıf İşletmelerde Tutulması Gereken Kanuni Defterler, II. Sınıf İşletmelerde Tutulması Gereken Kanuni Defterler, Uygulamalı Örnekler.

MUD 214 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3+1 4,0

Şirket Türleri: Kollektif şirket, Kuruluşu ve muhasebe kayıtları, Sermaye artırma ve azaltılması, Kâr / Zarar dağıtımı ve tasfiye; Komandit Şirket: Kuruluşu ve muhasebe kayıtları, Sermaye artırma ve azaltılması, Kâr / Zarar dağıtımı ve tasfiye; Anonim Şirketler: Kuruluş işlemleri, Sermaye artırımı, Sermaye azaltılması, Kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleşme; Limited Şirketler: Kuruluş işlemleri, Sermaye artırımı, Sermaye azaltılması, Kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleşme; Holding Şirketler: Kuruluş biçimi, Kâr dağıtımı, Tahvil ve finansman bonosu çıkarma.

MUD 226 GİRİŞİMCİLİK 3+0 4,0

Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Doğası, Bireyde girişimcilik duygusu, Girişimsel Süreç Girişimcilerin özellikleri, başarılı girişimci örnekleri, Yeni Girişimcilerin Finansmanı: Girişimcilik sermayesi, Girişimcilik Kültürü, Girişimcilikte Etik, Girişimcilik Türleri, Yaratıcılık, Yenilik ve Girişimcilik, pazar analizi finansal analiz,İş Planı Hazılama ,Yeni bir girişimi yönetme, büyütme ve sonlandırma

MUD 233 ADLİ MUHASEBE 3+0 4,0

Muhasebe Hukuku ve Yasal Dayanakları, Muhasebede Hesap ve Hesaplaşma, Muhasebe Hukukunun İlgili Olduğu Hukuk Dalları, Bilanço Hukuku, Muhasebe Teorileri, Muhasebede Kullanılan Belgeler, Ticaret Şirketleri ve İşe Başlamada Yapılması Gereken Yükümlülükler, Ticari Defterler ve Defter Tutma Yükümlülüğü, TTK Açısından Ticari Defterler ve Delil Olma Niteliği, Ticari Defterlerin Delil Olma Kabiliyeti, Muhasebe Hukukunda Belge ve Kayıt Sağlığı, Muhasebe Hukukunda Cari Hesap, Ticari İşlerde Yargı Süreci, Muhasebe Hukukunda İspat Araçları, Muhasebe Hukuku ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları İlişkisi, Denetim Standartları ve Uygulanabilirliği, Muhasebe Hukuku ve Denetim Standartları İlişkisi

MUD 235 OFİS YAZILIMLARI I 3+1  4,0

Bilgisayar temel kavramları, internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010 kullanımı.

IV.YARIYIL

MUD 200 STAJ 0+2 2,0

Muhasebe ve denetim konularında toplam 40 iş günü özel işletmelerin muhasebe departmanları, denetim şirketleri, serbest muhasebeci ve mali müşavirler yanında deneyin kazanma, okulda öğrenilen teorik bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesi.

MUD 204 İSTATİSTİK II 2+1 3,0

Örnekleme Teorisi: Örnekleme teknikleri, Örnek seçimi; İstatistiksel Tahminler; Nokta ve Aralık Tahminler; İstatistiksel Karar Alma: Hipotez testleri, Küçük örnekleme teorisi; Zaman Serileri Analizi: En küçük kareler metodu, Doğrusal trendin bulunması; İndeksler: Basit ve bileşik indeksler; Regresyon ve Korelasyon Analizi: Doğrusal regresyon, Korelasyon; Ki-Kare Testi: Ki-Kare uygunluk, Bağımsızlık ve homojenlik testleri.

MUD 206  VERGİ HUKUKU 3+0 4,0

Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı ve Gelişimi; Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri: Vergi hukukun kaynakları ve yorum; Vergilendirme Yetkisi: Vergilendirme yetkisinin demokrasi ile ilişkisi, Hukuk devleti ilkesiaçısından sınırları, Sosyal devlet ilkesi açısından sınırlar, Uluslararası sınırlar; Vergi Ödevi: Ehliyet, Temsil, Vergi yükümlülüğü, Vergi sorumluluğu, Müteselsil sorumluluk; Vergilendirme Süreci: Tarh işleminin niteliği, Tebliğ, Tahakkuk, Süreler; Vergi Borcunun Sona Ermesi: Ödeme, Zamanaşımı, Takas, Terkin, Af.

MUD 236 STRATEJİK YÖNETİM 3+0 4,0

Stratejik Yönetimin Temel Kavramları: Vizyon, Misyon, Strateji, Politika; İşletmelerde Stratejik Yönetim: Stratejik yönetimin tanımı ve amacı, Stratejik yönetimin özellikleri, Stratejik yönetimin temel özellikleri, Stratejik yönetimin süreci ve safhaları, Stratejik yönetim düşüncesi, 1960-1990 arası gelişmeler, Strateji; Geliştirme Süreci: Amaçlar, Dış çevre analizi, İşletmenin analizi.

MUD 210 MUHASEBE PAKET PROĞRAMLAR II  3+1 5,0

Temel Muhasebe Bilgileri, Paket Programın Bilgisayara Yüklenmesi, Paket Programın Genel Yapısı, Paket Program Modülleri, Kasa Modülü, Cari Modülü, Stok Modülü, Fatura Modülü, Çek/Senet Modülü, Kira İşlemleri, Kredi Kartı İşlemleri, Taksitli Satış İşlemleri, Dış veri alım, Muhasebeleştirme Modülü, Muhasebe Modülü, Sabit Kıymet Modülü, Teminat Modülü, Bordro Modülü, Veri Aktarımları Yıl sonu devir işlemleri, Yedekleme ve bakım işlemleri.

MUD 222 MESLEK YASASI MESLEK ETİĞİ 3+0 4,0

İşletme Etiği ve Sosyal Sorumluluğun Anlamı; Konuyla İlgili Kavramlar; Sosyal Sorumluluk ve İşletme Etiği ile İlgili Yaklaşımlar; İşletmelerde Karşılaşılan Etik ve Sosyal Sorumlulukla İlgili Güçlükler; İşletmelerde Etik Reformu, Etik kavramı; etik ve yasalar; ahlaki gelişim evreleri; etik davranışın toplumsal etkenleri: kültür, değerler ve normlar; görgü kuralları ve etik; etik ilkelerinin geliştirilmesi ve etik sistemleri; etik dışı davranışlar; meslek kavramı; mesleki birlik; etik kod; çeşitli alanlarda etik ilkeler

MUD 234 TİCARİ MATEMATİK 3+0 4,0

Basit Faiz: Faizin tanımı ve önemi, Basit faizin hesaplanması, Dış faiz; Basit İskonto: İskontonun dış iskonto yöntemine göre hesaplanması, İskontonun iç iskonto yöntemine göre hesaplanması, Eşdeğer senetler, Senetlerin birleştirilmesi, Para ve sermaye piyasası finansal varlıkları ve faiz hesaplanması; Bileşik Faiz ve Anüiteler: Normal anüiteler; Borç Amortismanı: Borcun eşit anaparalarla ödenmesi, Tahvillerin ve Hisse Senetlerinin Değerlendirilmesi: Tahvillerin değerlendirilmesi, Hisse senetlerinin değerlendirilmesi.

MUD 212 MESLEKİ İNGİLİZCE II 4+0 4,0

Telefonda görüşme,Not alma, Metin okumak,Yazı yazma,Yazıyı düzeltme,Ticari yazışmalar, Standart yazılar,Deyimler,Yüz yüze görüşme

MUD 238 OFİS YAZILIMLARI II 3+1 4,0

internet ve servisleri, Windows 7, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Powerpoint 2010, MS Access 2010  uygulaması

MUD 224 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3+0 4,0

Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri; Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi ve Yaklaşımlar; Örgütsel Davranışın Araştırma Teknikleri; Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini; Bireysel Farklılıkların Temelleri, Biyografik karakteristikler, Yetenekler ve öğrenme; Örgüt Kültürü; Örgütlerde Grup ve Grup Süreçleri; Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Takım Çalışmaları; Katılımlı Yönetim; Örgütlerde Güdüleme Süreci ve Kuramları; Örgütlerde Liderlik ve Kuramları; Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi; Örgüt Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme; Örgüt Geliştirme; Örgütlerde Etik Davranışlar ve Yönetimi; Örgütlerde Güç ve Politika; Örgütlerde Mentorluk; Örgütlerde Mobbing.

V.YARIYIL

MUD 301 İŞLETME FİNANSMANII 3+0 4,0

Finansal Yönetim ve Fonksiyonları: İşletmenin amaçları, Finansmanın tarihsel gelişimi; İşletmelerin Yasal Kuruluş Türleri: Anonim ortaklıklar, Halka açık ortaklıklar; Paranın Zaman Değeri: Faiz hesaplamaları, Anüiteler; Finansal Analiz: Analizde kullanılan teknikler, Başabaş analizi; Finansal Planlama ve Kontrol: Nakit bütçesi, Fon akım tablosu; Çalışma Sermayesi Yönetimi: Çalışma sermayesi, Risk ve kârlılık; Kısa Vadeli Finansman: Başlıca Kısa Vadeli Finansman Kaynakları: Orta Vadeli Finanslama: Banka kredileri, Satıcı kredileri, Kiralama, Forfaiting.

MUD 303 MALİYET MUHASEBESİ 3+1 4,0

Maliyet Muhasebesinin Muhasebe Sistemi İçindeki Yeri ve Temel Kavramlar; Maliyet Muhasebesine Toplu Bir Bakış; Maliyetlerin Sınıflandırılması; Malzeme Maliyetleri; İşçilik Maliyetleri; Genel İmalat Maliyetleri; Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesinin Yeri; Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtımları; Sipariş Maliyet Sistemi; Safha Maliyet Sistemi; Birleşik İmalatta Maliyetleme

MUD 313 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3+0 4,0

Türk Vergi Hukukunun Kaynakları; Gelir Vergisi: Mükellefiyet biçimleri, Gelir unsurları, İstisna, Muafiyet ve indirimler, Matrah, Beyan esası ve gelirin toplanması, Vergi tarifesi, Tarh işlemleri, Geçici vergi, Verginin ödenmesi; Kurumlar Vergisi; Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler: Katma değer vergisi, Banka ve sigorta muameleleri vergisi; Servet Üzerinden Alınan Vergiler: Veraset ve intikal vergisi, Emlak vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi; Yerel Yönetim Vergileri; Diğer Vergiler.

MUD 309 DENETİM 3+0 4,0

Denetime Duyulan Gereksinim; Muhasebe ve Denetim İlişkisi; Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları; Kanıt Toplanması: Denetim kanıtının tanımı ve türleri, Kanıtların güvenirliği, Denetim teknikleri; Çalışma Kağıtları: Tanımı, Türleri, Dosyalanması; Denetimde Örnekleme; Denetim Süreci: Denetimin üstlenilmesi, Planlanması ve yürütülmesi, Denetimin tamamlanması; Denetimin Raporu.

MUD 311 MESLEKİ İNGİLİZCE III 4+0 4,0

Telefonda görüşme, Not alma, Metin okumak,Yazı yazma,Yazıyı düzeltme,Ticari yazışmalar, Standart yazılar,Deyimler,Yüz yüze görüşme

MUD 321 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ3+0 5,0

Kurumsal Yönetişim Kavramının Tanımı, Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi, Kurumsal Yönetişim Kuramları ve Uygulamaları, Kurumsal Yönetişimde Çevresel Aktörler ve Sosyal Ağlar,  Hissedarlar ve Yönetim Kurulu,Yatırımcıların Sorunları ve Korunması, Denetçiler ve Bankalar, Kurumsal Yönetişim ve Diğer Paydaşlar, İşletmelerde Kurumsallaşma Süreci, Kurumsal Yönetişim ve İş Etiği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Yönetişimde İletişim ve Medyanın Rolü, Kurumsal Yönetişimde Kamu Politakaları ve Hükümetlerin Rolü, Kurumsal Yönetişimin İşletme Performansına Etkileri, Küresel Ekonomiler ve Kurumsal Yönetişim

MUD 325 SOSYAL POLİTİKA 3+0 5,0

Sosyal Politika Bilim Dalına İlişkin Kuramsal Bilgiler ve Temel Kavramlar; Sosyal Politikaların Hedefleri ve Çalışma Alanı; Sosyal Politikaların Araçları, Sınırlılıkları; Türkiye’de ve Dünyada Sosyal Politikaların Tarihsel Gelişimi; Sosyal Politikaların Karşılaştırmalı Analizi; Sosyal Politikaların Ulusal ve Uluslararası Boyutları; Uluslararası Sosyal politikaları Taşıyan Başlıca Kurum ve Kuruluşlar ile Bunların Konuya Yönelik İşlevleri; Ulusal Sosyal Politikaların Finansmanı; Sosyal Politikaların Temel ve Güncel Çalışma Konuları.

MUD 331 İHTİSAS MUHASEBESİ  3+0,5,0

İhtisas Muhasebeleri Kavramamı,, İnşaat Sektmörü İle İlgili Kavramlar, ,İnşaat Fasaliyetlerinde Vergilendirme,, İnşaat Muhasebesi Ve Maliyetleme, Yıllara Yaygın İnşaat Ve Tahaaüt İşlemlerinini Muhasebeleştirilmesi, Özel İnşaat Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ,Konaklama Ve Turizm Sektörü ,Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Sistemi ve Belgelerler, Konaklama İşletmelerinde Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi, Konaklama İşletmelerinde Giderlerin Muhasebeleştirilmesi,  Dönem Sonu İşlemler

MUD 329 HİZMET PAZARLAMASI 3+0 5,0

Hizmet İşletmelerinin İmalat İşletmelerinden Farklı Yönleri: Hizmetlerin özellikleri, Hizmetlerin sınıflandırılması, Hizmet işletmelerini etkileyen rekabetçieğilimler, Hizmetlerde ürün kavramı, Hizmetlerin dağıtımı ve aracılar, Hizmetlerin fiyatlandırılması ve getiri yönetimi; Hizmetler için Tutundurma Karmasının Geliştirilmesi; Hizmet Sektöründe İnsan Faktörü: İş görenlerin önemi, İnsan kaynağının yönetimi, Müşterinin hizmet üretimindeki rolü; Talep ve Kapasite Yönetimi; Hizmet Kalitesi: Boyutları, Hizmet kalitesinin ölçülmesi ve bir uygulama, Kalitenin geliştirilmesi için yaklaşımlar; Hizmetler için İlişkisel Pazarlama; Hizmetlerin Uluslararasılaşması.

MUD 333 KURUMSAL YÖNETİM 3+0 5,0

Kurumsal Yönetime İlişkin Kilit Konular: Yönetim kurullarının, Hissedarların, Çalışanların, Eşik tutucuların, Düzenleyici kurumların ve piyasanın rolü; Yasal Çerçeve: Şirketler hukuku, Menkul kıymetler hukuku; Kurumsal Yönetim Kodlarının Tasarımı ve Uyum; Ekonomik Çevre: Sahiplik yapısı, Piyasa baskısı; Kurumsal Yönetim Tartışmasında Güncel Konular: Hissedar aktivizmi; Yönetici Ücretleri.

MUD 337 HALKLA İLİŞKİLER 3+0 5,0

Halkla ilişkilere giriş, Halkla ilişkilerin niteliği, Halkla ilişkilerin tarihi, Halkla ilişkiler teorisi, Kamuoyu, Medya ilişkileri, Halkla ilişkilerin kurumsal ilkeleri, Toplum ilişkileri, Etik ve profesyonellik, Siyasi yönetimde halkla ilişkiler, Kar amacı olmayan halkla ilişkiler

MUD 335 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+0 5,0

Türkiye’nin Coğrafi Özellikleri; Nüfusu ve Dünya Ekonomisindeki Yeri; Türkiye’de Milli Gelir; Türkiye’de Gelir Dağılımı; Kamu Maliyesindeki Gelişmeler; Türkiye’de Devlet Borçları; Tarım Sektöründeki Gelişmeler; Sanayi Sektöründeki Gelişmeler; Enerji ve Hizmetler Sektöründeki Gelişmeler; Kamu İktisadi Teşebbüsleri: Kamu iktisadi teşebbüslerininözelleştirilmesi; Türkiye’de Enflasyon; Türkiye Ekonomisindeki Ekonomik İstikrar Kararları; Dış Ticaret Politikasının Değerlendirilmesi; Avrupa Birliği ile İlişkilerimiz; Türkiye’de Yabancı Sermaye Politikası.

VI.YARIYIL

MUD 306 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI 3+0 4,0

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Tarihçesi ve Kavramsal Çerçeve; TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu; TMS-2 Stoklar; TMS-18 Hasılat; TMS-16 Maddi Duran Varlıklar; TMS-40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller; TFRS- 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler; TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar; TMS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar.

MUD 302 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI 3+0 4,0

Uluslararası muhasebe standartlarına giriş, önemi, Muhasebe standartlarının gelişimi ve oluşum süreci ve kavramsal çerçeve, UMS/TMS-1 Finansal tablolar ve unsurları, UMS/TMS-7’ye göre nakit akış tablosu ve unsurları, UMS/TMS-2’ye göre stoklar ve muhasebe uygulamaları, UMS/TMS-16’ye göre MDV ve muhasebe uygulamaları, UMS/TMS-36’ya göre varlıklarda değer düşüklüğü ve muhasebe, UMS/TMS-18’e göre hasılat ve muhasebe uygulamaları, UMS/TMS-23’e göre borçlanma maliyeti ve muhasebe uygulamaları, UMS/TMS-39’a göre finansal araçlar ve muhasebe uygulamaları

MUD 314 MESLEKİ İNGİLİZCE IV 4+0 4,0

Introduction to Accounting and Auditing, Job in Accounting and Auditing, Accounting Principles, Creative Accounting, CPA Chartered Accounting, Financial Statement, Profit and loss Statement, Balance shit, Explaining account, Ratio Analysis, Tax Accounting, Tax Systems Rules, Taxation Planning, calculating taxes expenses

MUD 326 İÇ KONTROL VE DENETİM3+0 4,0

Dersin İçeriği; İşletmelerde İç Denetimin Önemi; İç Denetçilik Mesleği: İç denetçinin rol ve sorumlulukları, İç denetçilerin niteliksel özellikleri; İç Denetimin Temelleri; İç Kontrolün Temelleri: COSO çerçevesi, Kurumsal yönetim; İç Denetim Faaliyetleri: İç denetimin planlaması, Yürütülmesi ve raporlaması; İç Denetim Faaliyetlerinin Belgelenmesi: Çalışma kâğıtları, Yolsuzluklar ve etik değer; Uluslararası İç Denetim Standartları ve Uygulamaları.

MUD 308 MALİ TABLO ANALİZİ I  2+1 4,0

Mali Tablolarla İlgili Temel Kavramlar,Mali Nitelikli Olaylar, Mali Analiz Türleri, Temel Mali Tabloların Açıklanması, Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi: Bilanço, Gelir Tablosu,Satışların Maliyeti Tablosu,Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Net Çaışma Sermayesi Değişim Tablosu, Temel Mali Tabloların Hazırlanışı İle İlgili Sunumların Yapılması, Temel Mali Tabloların Hazırlanışı İle İlgili Sunumların Yapılması, Mali Analiz Teknikleri: Karşılaştırmalı Analiz, Karşılatırmalı Analiz Uygulaması Ve Yorumlanması, Yüzde Analizi Yüzde Analizi Ve Uygulaması

MUD 304 YÖNETİM MUHASEBESİ 3+1 4,0

Muhasebe Analizi ve Yönetimin Karar Alma İşlevi; Planlama Amacıyla Bilgi: Maliyet-hacim kâr analizleri, Başabaş noktası analizi; Bütçelerin Planlama Aracı Olarak Kullanılması: Satışların tahmini, Üretim bütçesi, Direkt ilk madde/malzeme bütçesi, Direkt işçilik bütçesi, Genel üretim giderleri bütçesi, Bütçelenmiş gelir tablosu ve proforma bilanço, Kontrol amacıyla bilgi; Standart Maliyet Sistemi; Değişken Maliyet Sistemi; Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi; Karar Verme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi; Başarı Değerleme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi, Değişik seçenekleri zorunlu kılan kararlar.

MUD 324 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2+0 2,0

Giriş: Bir kaynak olarak insan, İş Dünyası açısından insanın ve yönetiminin önemi; İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihi Gelişimi: Personel yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi, Stratejik insan kaynakları yönetimi ve yetenek yönetimi; İnsan Kaynakları Planlaması: Yöntemleri, Planlama araçları; İş Analizleri: Yöntemler ve süreç, İş tanımları, İş gerekleri; İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri: İşe alma, İnsan kaynaklarını bulma ve seçme, Yerleştirme, İşe alıştırma, Eğitim ve geliştirme, Performans değerleme, Ücret ve maaş idaresi, Kariyer yönetimi, İş sağlığı ve güvenliği, Endüstriyel ilişkiler ve disiplin.

MUD 328 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ 2+1 4,0

İhracat Kavramı ve İhracatın Genel Özellikleri, İhracat Türleri, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, İhracat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, İhracat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler Uygulamaları, ihracat işlemleri  muhasebesi, İthalat Kavramı, Genel Özellikler. ithalat Türleri, ,ithalat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, İthalat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler Uygulamaları, ithalat işlemleri  muhasebesi Dış ticaret işlemlerine ilişkin olarak, teslim ve ödeme şekilleri, dövizli işlemler, menkul kıymet işlemleri, ithalat ve ihracat işlemleri

MUD 332 ULUSLARARASI PAZARLAMA 2+1 4,0

Uluslararası Ekonomik İlişkilerin Temel Konuları, Uluslararası Mal Hareketi, Firmaları Uluslararası Pazarlara Yönelten Nedenler, Kürselleşme olgusu ve pazarlamaya etkileri, Firmaların küreselleşme süreci, Küresel Pazarlama Kavramı, Küresel Pazarlamada mikro çevre faktörler, Küresel Pazarlamada makro çevre faktörler, Küresel Pazarlama Stratejileri: Pazar Bölümleme ve Hedefleme, Küresel Pazarlamada Konumlandırma, Küresel Pazarlama Karması, Ürün ve Marka Kararları, Fiyatlandırma Kararları, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım Kararları, Pazarlama İletişimi Kararları

MUD 334 TEMEL SİGORTACILIK UYGULAMALARI 2+0 2,0

Sigorta kavramı, Sigortanın Türkiye’deki ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, Sigortanın önemi, Büyük sayılar yasası, Sigortanın fonksiyonları, Sigortanın yararları, Sigortanın temel prensipleri, Sosyal sigorta ve özel sigorta arasındaki farklılıklar

MUD 336 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ 3+0 4,0

Bankalar, bankalarda muhasebe işlemleri, kaynak sağlama, kredi ve hizmet işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, kambiyo işlemleri, dönem sonu değerleme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi.

VII.YARIYIL

MUD 401 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ 3+0 5,0

Muhasebe Analizi ve Yönetimin Karar Alma İşlevi; Planlama Amacıyla Bilgi: Maliyet-hacim kâr analizleri, Başabaş noktası analizi; Bütçelerin Planlama Aracı Olarak Kullanılması: Satışların tahmini, Üretim bütçesi, Direkt ilk madde/malzeme bütçesi, Direkt işçilik bütçesi, Genel üretim giderleri bütçesi, Bütçelenmiş gelir tablosu ve proforma bilanço, Kontrol amacıyla bilgi; Standart Maliyet Sistemi; Değişken Maliyet Sistemi; Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi; Karar Verme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi; Başarı Değerleme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi, Değişik seçenekleri zorunlu kılan kararlar.

MUD 405 MALİ TABLO ANALİZİ II  2+1 5,0

Tren Analizinin , Trend Analizi Uygulaması Ve Yorumlanması, Oran Analizinin , Oran Analizinin Uygulamasının Yapılması Ve Yorumlanması, Trend Analizi Ve Oran Anlizi Uygulamaları İle İlgili Sunumların Yapılması, Net Çalışma Sermayesi Analizi,  Net Çalışma Sermayesi Analizi Uygulaması Ve Yorumlanması, Fon Akım Tablosu Analizi, Fon Akım Tablosu Analizi Uygulaması Ve Yorumlanması, Net Çalışma Sermayesi Ve Fon Akım Tablosu Analizleri İle İlgili Sunumların Yapılması, Nakit Akım Tablosu Analizi, Nakit Akım Tablosu Analizi, Uygulaması Ve yorumlanması, Nakit Akım Tablosu Analizleri İle İlgili Sunumların Yapılması Sunum

MUD 413 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR  3+0 4,0

Para ve Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumları tanımak, faaliyetlerini anlamak, temel yatırım araçları hakkında bilgi edinmek amaçlanır. Bankalar, Aracı Kuruluşlar, Sigorta Şirketleri, ÖFK, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları, Diğer Finansal Kurumlar, Hisse Senetleri, Borçlanma Araçları, Vadeli işlem ve Opsiyon sözleşmeleri, Menkul kıymetleştirme, Riskten Korunma konuları ele alınacaktır.

MUD 415 MESLEKİ İNGİLİZCE V 4+0 4,0

Introduction to Accounting, Job in Accounting,Accounting Principles, Creative Accounting, CPA Chartered Accounting, Financial Statement, Profit and loss Statement, Balance shit, Explaining account,Ratio Analysis, Tax Accounting, Tax Systems, Taxation Planning, calculating taxes expenses

MUD 437 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 3,0

Temel Kavramlar: Bilim, Fen bilimi, Sosyal bilim, Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: Konu, Amaç, Kaynak taraması, Evren ve örneklem, Veri toplama ve analizi, Raporlaştırma; Betimsel Yöntem: Anket, Görüşme, Gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: Ölçek türleri, Geçerlik, Güvenirlik, Ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırma Etiği; Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi

MUD 422 ETKİLİ İLETİŞİM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ  2+0 3,0

İletişim kavramının irdelenmesi, etkili Sunumun tarihsel olarak kullanımının öneminin belirlenmesi, Etkili Sunum kavramının irdelenmesi, İletişimde, sunumun etkililiğini artıran araçların öneminin belirtilmesi, Yazılı iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi, Görsel iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi, Sözel iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi, Etkili iletişim ile kurum iletişiminin bağlantısının kurulması, Kurumlarda liderlerin etkili sunum açısından öneminin belirtilmesi, Etkili Sunum Öğrenci uygulamaları, Değerlendirme

MUD 441 MUHASEBE DENETİM SEMİNERİ I  3+0 3,0

Muhasebe denetim alanında çeşitli konuşmacıların çağrılarak öğrencilere seminer şeklinde bilgilerin aktarılması: muhasebe alanında muhasebe mesleği alanında, denetim alanında , Denetim yapan şirketler.

MUD 439 MUHASEBE DENETİM ATÖLYESİ I 2+1 3,0

Muhasebe ve denetim alanından ve iş dünyasından uzman ve başarılı olmuş kişilerin bilgi ve becerilerinin aktarıldığı workshoplar

MUD 443 TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI I 3+0 3,0

Topluma hizmet uygulamalarını tanımlamak, topluma hizmet veren kurumlar, topluma hizmet veren kurumların faaliyet alanları,  devlet uygulamaları, özel sektör uygulamaları, devlet uygulamaları işle özel sektör uygulamalarını karşılaştırma, oplumsal hizmet veren dernek ve stklar, Dernek uygulamalarının incelenmesi, STK ların incelenmesi, Türkiyedeki yasal prosedürler

MUD 407 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3+0 3,0

Sosyal Güvenlik Hakkında Temel Bilgiler; Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Yapısı; Sosyal Güvenlik Hukukunun Ana Hatları; Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulama Alanı; Kısa ve Uzun Dönem Sigorta Kolları: İş kazası, Meslek hastalıkları, Hastalık, Analık, İşsizlik, Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları; Sosyal Sigortalarda Sigortalı ve İşverenin Yükümleri; Ödemelerin Ortak Hükümleri; Emekli Sandığından Sağlanan Yardımlar; Bağ Kur’un Kuruluşu ve Yapısı; Bağ Kur’un Uygulama Alanı ve Sigorta Kolları; Tarımda Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenliği.

VIII.YARIYIL

MUD 404  MUHASEBE VE DENETİM BİTİRME PROJESİ 0+10 10,0

Öğrencilerin alanları ile ilgili danışmanlarının denetiminde kendi seçecekleri bir konu hakkında ayrıntılı araştırma yapmalarına yönelik olarak çalışmaları kapsamaktadır.

MUD 410 MUHASEBEDE İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 3++0 6,0

Muhasebe ve denetim bölümü derslerinde işlenen analizlerin bilgisayar uygulamalarının tanıtılmasıdır. Tablo yaratıp geliştirme, diğer tablolarla ilişkilendirme, dosyaları birbirine bağlama, çeşitli grafik uygulamaları, istatistiksel ve finansal fonksiyonlar, liste sıralama ve filtreleme, özet raporlar, simülasyon ve regresyon analizi ile tahmin yapma, hesap tablosu programları; veritabanı yönetim sistemleri ve sunu yazılımlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılmasi. (veri çözümleme gibi bazı Excel uygulamalarına özel bir önem verilecektir. Logo, Micro, Vaga vs. ileri muhasebe programlarının uygulamasının yapılması)

MUD 412 MESLEKİ İNGİLİZCE VI 4+0 4,0

Introduction to Accounting, Job in Accounting, Auditing, Roles of auditor, Types of audit, Auditor clients relationship, Describing graph, Telephone phrases,Making appointment, Management accounting, What is the definition of management accounting?, Statement of cash flows, Budget, The future of accounting

MUD 426 MUHASEBE DENETİM SEMİNERİ II 3+0 5,0

Muhasebe Denetim Sektörü Dışında Kalan Çeşitli Sektörlerden Uzman Konuşmacıların Çağrılarak Öğrencilere Bilgilerin Aktarılması: Bankalar, Sigorta Şirketleri, Özel Sektör İşletmeleri, Hile Ve Denetim Alanında Faaliyet Gösteren İşletme Ve Birlikler, İnsan Kaynakları, Kişisel Gelişim Ve Beden Dili

MUD 436 MUHASEBE DENETİM ATÖLYESİ II 3+0 5,0

Muhasebe ve denetim alanında faaliyette bulunan işletmelere ziyaret ve işletmelerin muhasebe ve denetim departmanları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, gezilen işletmelerle ilgili sunum hazırlamak ve sunmak.

MUD 434 TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI II 3+0 5,0

Topluma hizmetle ilgili: STK uygulaması, Dernek uygulaması, Devlet kurumlarında uygulama, Özel sektörede uygulama vbe uygulamaların sunumu

MUD 429 İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BİREYLER ARASI İLETİŞİM 3+0 5,0

Kişilerarası iletişimin pratik ilkelerini öğrenme ve günlük hayata uygulama fırsatı sunmaktadır. Öğrencilere gerek kişisel gerekse profesyonel yaşamlarındaki iletişimlerini geliştirebilmelerine yönelik çok çeşitli strateji ve teknik tanıtılmaktadır. Ders, öğrencilerin iletişimlerindeki düzen, açıklık, detayların öneminin farkında olmalarını sağlamak üzere sözlü, sözel-olmayan ve yazılı iletişimdeki tuzakların farkına varmalarına yardımcı olacak aktiviteler sunmaktadır. Ders ayrıca iş iletişiminin farklı metotları ve çeşitli iş iletişimi araçları hakkında pratik bilgiler sağlamaktadır.