Bölüm Hakkında

Amaç


Muhasebe ve Denetim bölümünün amacı, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış uzmanlar yetiştirmektir.

Hedef


Muhasebe ve Denetim programı hem teorik ve analitik, hem de mesleki düzlemlerde “yenilikçi” donanım ve becerilere sahip, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.