Program Yeterlilikleri

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü Program Yeterlilikleri
 1. Güncel gelişmeler ışığında bankacılık ve finans sektörlerinin işleyişini, ilgili süreçleri ve ekonomik yönünü eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
 1. Bankacılık ve finans alanında temel kavramsal bilgilere, teori ve uygulama ilişkisini kavrayacak yeterliliğe sahiptir.
 1. Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisine sahip olabilir.
 1. Genelde finans özelde ise bankacılık konuları ile ilgili bilgi birikimine sahip olarak, ekonomide yaşanan süreçler arasındaki bağlantıyı görebilir.
 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, finansal olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir.
 1. Bankacılık ve finans sektöründe yer alan özel ve kamu kurumları hakkında bilgi sahibi olabilir.
 1. Finans sektöründe yer alan üst düzey kuruluşları, özelliklerini ve görevlerini kavrayabilir.
 1. Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin önemini kavrar.
 1. Finans sektörüyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri kullanarak, ülke ekonomisinin işleyişini analiz edebilir.
 1. Farklı ülkelerin farklı ekonomik sistemlerinin karşılaştırmasını yaparak yorumlayabilir.
 1. Küreselleşme sürecinde finans sektörlerinin birbirleriyle olan etkileşimini saptayarak, ulusal ve uluslararası finansal problemlerin etkileşim süreçlerini gözlemleyebilir.
 1. Geçmiş yıllarda yaşanmış finansal krizler hakkında bilgi sahibi olabilir ve analiz edebilir.
 1. Sektörde yer alan banka ve diğer finansal kuruluşların finansal yapılarını analiz edebilir.
 1. Alanının gerektirdiği araştırmaları yaparken hangi yöntemlerin izleneceği bilgisine sahip olabilir ve bu yöntemleri uygulayarak finans alanının gerektirdiği ileri düzey verileri işleyebilme becerisine sahip olabilir.
 1. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
 1. Alanıyla ilgili her türlü bilgiye erişme yeteneğine sahiptir.
 1. Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahiptir.
 1. Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilir.
 1. Alanının gerektirdiği derecede bilgisayar teknolojilerini kullanabilir.
 1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 1. Gelişim ve değişim sürecine açıktır.