Mezuniyet Meslek Profili

Bankacılık ve Finans Bölümü’nde dört yıllık eğitimlerini ve zorunlu stajlarını başarılı bir şekilde tamamlayan mezunlar; banka, leasing, faktoring, tüketici finansman şirketleri, sigorta şirketleri, borsa aracı kurumları gibi finansal aracılar yanında tüm şirketlerin finans, bütçe ve muhasebe departmanları, T.C. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Maliye Bakanlığıgibi devlet kurumlarında da çalışma imkanı bulabilmektedirler. Bankacılık ve finans bilgi donanımına sahip ve kendini bu alanda geliştirmiş olan mezunlar, en kısa zamanda ilgili alanlarda kolayca iş bulabilme olanağına sahiptirler. Son zamanlarda artan finansal kuruluşlar ve bu kuruluşlarda yaşanan yapısal değişikliklere bağlı olarak, değişen finansal koşullara uyum sağlayabilen eleman ihtiyacı da artmakta ve dolayısıyla bankacılık ve finans bölümü mezunları uygulamalı eğitim alacakları için iş yaşantısında aranan bireyler olarak mezun olacaklardır.