Bölüm Hakkında

Programın Amacı

Öğrencilerimizi sektörün yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirmektir.  Bankacılık ve finans programında; temel hukuk, banka hukuku, kıymetli evrak hukuku, matematik, istatistik, muhasebe, banka-kredi işlemleri, finansman, finansal analiz, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman, risk yönetimi, sigortacılık işlemleri, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin staj ve uygulamalarla verilmesi hedeflenmektedir.