Yemek Bursu Duyurusu

Yemek Bursu Duyurusu

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46. maddesi ( j ) fıkrası uyarınca, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemizde eğitim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük toplam (15) öğrencimize yemek bursu verilmesi Üniversitemiz Yönetim Kurulunca uygun görülmüştür.

Yemek Bursu Başvuruları 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Öğrenci İşleri taafından alınacaktır. Aşağıda bağlantısı verilen formda yer alan bilgiler eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan ve istenilen belgeler eklendikten sonra ilgili tarihler arasında 3. katta Öğrenci İşleri içerisinde tahakkuk biriminde görev yapan Recai YAŞAR’a elden teslim edilecektir.

Yemek Bursu Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ…