6.4. Şeffaflık Politikaları

Birimimiz, hesap verilebilirlik ve şeffaflık konusunda yürürlükteki yasal mevzuatlarda belirtilen ilke ve politikalara bağlı kalarak faaliyetlerini yürütmektedir.