6.2. Güvence

Birim, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Bilgi Edinme Birimi veya Yüksekokul Sekreterliği tarafından açıklanmak suretiyle güvence altına alınmıştır.