2.8. Akreditasyon Destekleri

Akredite destekleri ile ilgili akademik personel ile toplantılar yapılması planlanmaktadır.