2.6. Kalite Kültürü

Birim içinde Kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için birim kalite komisyonu ve Üniversite Kalite Koordinatörlüğü arasında ortak toplantılarda periyodik çalışmalar yapılmaktadır.