2.4. Fon Stratejileri

TÜBİTAK projeleri yürüterek ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile işbirliği yaparak üniversite dışı fon miktarını artırmak hedeflenmektedir.